Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Bolig

Du som allerede bor hos oss må nå sende inn bekreftelse på studieprogresjon og fortsatt studierett.

Hvor må du studere for å kunne få studentbolig gjennom Sit? Når kan du sende inn søknaden? Kan du søke uten å være tatt opp som student?

Det er ikke alltid enkelt å forklare renhold med ord, så vi har laget en liten film som forsøker å gi iallfall noen svar.