Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Bolig

Hvor må du studere for å kunne få studentbolig gjennom Sit? Når kan du sende inn søknaden? Kan du søke uten å være tatt opp som student?

Det er ikke alltid enkelt å forklare renhold med ord, så vi har laget en liten film som forsøker å gi noen svar.

Nesten ingen er flinkere enn studenter til å miste husnøkkelen sin, så hva skjer hvis du mister nøkkelen til din Sit-bolig?