Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Finn din hybel

Vi har boliger for single, par og familier. Send søknad nå.

Mestringskurs

Vi hjelper deg å mestre studiehverdagen.

Dagens meny

Ingen meny tilgjengelig i dag

Vis hele uken →

Nå skal det velges nye medlemmer til styret i Sit. Vil du være med å bestemme hvordan studentvelferden skal utvikles når dagens styreleder, Knut, forlater styret?

Twitter: @SiTrondheim