Hopp til innholdHopp til søk
 1. Hjem>
 2. Bolig>
 3. Avfall

Avfall

Riktig håndtering av avfall er en del av Sits Reglement for studentboliger. Eventuelle kostnader Sit får som følge av brudd på Reglement for studentboliger belastes leietaker, jf. leiekontraktens § 16-1. Brudd på Reglement for studentboliger kan medføre skriftlig advarsel, oppsigelse, og i svært alvorlige tilfeller heving av leieavtalen, jf. leiekontrakten §§16-3 og 16-4.

 • Avfall skal aldri oppbevares i trapperom, oppganger, felleskorridorer eller kjellerganger.
 • Avfall skal pakkes forsvarlig og kastes på anviste steder.
 • Avfall må aldri setter utenfor container.
 • Det er kildesortering på alle studentbyer og –boliger, og alle leietakere skal sortere søppel før kasting.

Sortering av avfall

Trondheim renholdsverks sorteringslister

Husholdningsavfall/restavfall/matavfall

 • Denne typen avfall kastes i beholder merket Restavfall.
 • Avfallet må legges i plastposer. Vanlige plastposer fra dagligvarebutikk går bra, veldig store handleposer og svartsekker må ikke benyttes, fordi de ikke passer i innkastet til avfallsbeholder.
 • Du må aldri sette avfallet ved siden av avfallsbeholder, i trappegangen eller annet sted utenfor egen bolig, fordi denne typen avfall tiltrekker seg insekter, fugler, rotter og andre skadedyr.

Plastemballasje

 • Denne typen avfall kastes i beholder merket Plastemballasje.
 • Plastemballasje som har inneholdt mat må alltid skylles grundig før det kastes.
 • Avfallet må legges i plastposer. Vanlige plastposer fra dagligvarebutikk går bra, veldig store handleposer og svartsekker må ikke benyttes, fordi de ikke passer i innkastet til avfallsbeholder.
 • Du må aldri sette avfallet ved siden av avfallsbeholder, i trappegangen eller annet sted utenfor egen bolig, fordi denne typen avfall kan tiltrekke seg insekter, fugler, rotter og andre skadedyr.

Papp/papir

 • Denne typen avfall kastes i beholder merket Papp Papir.
 • Skal ikke kastes i plastposer.
 • Klipp eller riv i stykker pappen hvis det er vanskelig å få den ned i beholderen.
 • Ta kontakt med vaktmester dersom du har pappavfall som ikke får plass i beholderen, så hjelper vi deg å få det fjernet. Du finner kontaktinformasjon i menyen til høyre eller nederst på siden.

Spesialavfall/avfall som inneholder elektroniske komponenter

 • Må ikke settes i trappegangen eller ved våre avfallstasjoner.
 • Kastes i egen container merket Farlig avfall som finnes på parkeringsplassen ved Bregnevegen 65 på Moholt studentby.

Engangsgriller

 • Det er strengt forbudt å kaste engangsgriller i restavfallet, på grunn av stor brannfare.
 • På alle våre studentbyer som har grillplasser er det utplassert egne avfallsbokser for kasting av brukte engangsgriller.

Møbler og annet avfall som ikke har dedikert avfallsbeholder

 • Ta kontakt med vaktmester for å avtale henting. Du finner kontaktinformasjon i menyen til høyre eller nederst på siden.
  Vi henter kun i normal åpningstid.