Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Bolig>
  3. Prisliste for tilleggstjenester og gebyrer i Sit bolig

Prisliste for tilleggstjenester og gebyrer i Sit bolig

Vi fakturerer for tilleggstjenester og gebyrer for ikke oppfylte forpliktelser etter leiekontrakt eller reglement for studentboliger. I botiden vil dette i størst mulig grad skje via husleiegiroen. Prisene dekker faktiske utgifter til utbedring eller ekstra arbeid, og kan endres uten varsel. Det kan forekomme utgifter som ikke er spesifisert i denne listen. Vi vil isåfall varsle deg om dette.

Brannvarsling og brannalarm

Skade på brannvarslingsanlegg

kr 1500

Demontering, tildekking eller fjerning av branndetektor

kr 1500

Utrykning fra vaktselskap pga. falsk brannalarm

kr 850

Dersom uaktsomt utløst brannalarm medfører utryknig fra brannvesenet, vil faktura for utrykning fra brannvesenet på inntil kr 5000 viderefaktureres til beboer

kr 5000

Rengjøring etter inspeksjon eller utflytting

Rengjøring, per påbegynte time per renholder

fra kr 500

Røyking, røkelse o.l. medfører store kostnader i forbindelse med nedvasking, maling og utskifting av møbler, gardiner, m.m. Kostnadene belastes beboer per påbegynte time. I tillegg belastes beboer for innkjøp av materiell, møbler, o.l.

fra kr 500

Purregebyr, inkasso, m.m.

Offentlige satser for salærer og gebyrer gjøres gjeldende

Vaskeri

Bruk av vaskemaskin, inkludert bruk av tørketrommel

kr 23

Tjenester fra vakteselskap

Utrykning fra vaktselskap for innlåsing

kr 525

Utrykning fra vaktselskap for utlevering av nøkler på vegne av SiT Bolig

kr 1050

Utrykning pga. overtredelse av stilletid, festbråk o.l.

kr 1050

Kjøp av nye, ødelagte eller ikke returnerte gjenstander

Adapter til TV eller data

kr 650

Beskyttelseslaken

kr 450

Tap av nøkkel

Det er systemlåser i alle Sits boliger, og kun Sit Bolig kan bestille nye nøkler og bytte låssylindre. Dersom leietaker mister nøkkel må leietaker gi melding om dette til Sit Bolig, som vil foreta bytting av låssylinder(e) og bestille nye nøkler. Leietaker må dekke dette med inntil kr 5000. Dersom leietaker ikke leverer tilbake alle originalnøkler ved utflytting, vil låssylinder(e) byttes. Leietaker må dekke dette med inntil kr. 5000. NB! Nøklene Sit Bolig bestiller er kodemerket, og innlevering av ulovlig kopierte nøkler vil bli avdekket. Det er mulig å få låne reservenøkkel gratis i inntil 1 uke for å finne igjen mistet nøkkel.

inntil kr 5000

Tap av gjenstander

Adgangsbrikke

kr 200

Ikke innlevert portåpner

kr 1000