Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Hybel

Du som allerede bor hos oss må nå sende inn bekreftelse på studieprogresjon og fortsatt studierett.

Hva synes du om boligtilbudet?

Hva synes du om boligtilbudet?

Gi oss gjerne dine tilbakemeldinger.

Her finner du Sits studentboliger:

Her finner du Sits studentboliger: