Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Hybel

Sit har fått statstilskudd til 125 nye studentboliger på Gjøvik– nå skal det bygges i Røverdalen!

Hva synes du om boligtilbudet?

Hva synes du om boligtilbudet?

Gi oss gjerne dine tilbakemeldinger.

Her finner du Sits studentboliger:

Her finner du Sits studentboliger: