Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Hybel

Du som allerede bor hos oss må nå sende inn bekreftelse på studieprogresjon og fortsatt studierett.

Hva synes du om Sit?

Hva synes du om Sit?

Hva synes du om våre studentboliger? Fortell oss gjerne!

Her finner du studentboligene:

Her finner du studentboligene: