Om Sit

Om Sit

Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og at flere ønsker å studere her.

Kontakt oss

Virksomheten

Sit er organisert i tre utøvende enheter: Sit Bolig, Sit Kafe og Sit Velferd, i tillegg til administrative fellestjenester.

Styre og ledelse

Styret er Sits øverste organ. Her sitter representanter for studentene, ansatte og utdanningsinstitusjonene. Studentene har flertall i styret.

Samarbeidspartnere

Sit samarbeider med en rekke læresteder, studentorganisasjoner og studentsamskipnader.

Aktuelt

Aktuelt

Nybyggprosjektet i Elgeseter gate 10 fikk ingen tildeling på revidert nasjonalbudsjett for 2018, som ble lagt frem i dag.

– Sits tilbud til studentene i Trondheim vil bli bedre med campusutbyggingen som nå er vedtatt av regjeringen, sier adm. dir. Knut Solberg.

Fra 1. mai i år ble helserefusjonsordningen, slik du kjenner den i dag, avviklet.

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss / gi oss en tilbakemelding

Lurer du på noe? Hva synes du om Sit? Gi oss dine innspill og tilbakemeldinger.

Her finner du Sits tjenester

Vis kart
Skjul kart

Filtrer kart