Om Sit

Om Sit

Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og at flere ønsker å studere her.

Virksomheten

Sit er organisert i tre utøvende enheter: Sit Bolig, Sit Kafe og Sit Velferd, i tillegg til administrative fellestjenester.

Styre og ledelse

Styret er Sits øverste organ. Her sitter representanter for studentene, ansatte og utdanningsinstitusjonene. Studentene har flertall i styret.

Samarbeidspartnere

Sit samarbeider med en rekke læresteder, studentorganisasjoner og studentsamskipnader.

2 millioner i koronastøtte til studentfrivilligheten

Sit og Velferdstinget har delt ut 2 millioner kroner i ekstraordinær støtte til studentfrivilligheten. 21 studentorganisasjoner har fått støtte på grunn av svekket økonomi etter at koronaepidemien kom i mars.

Ledig stilling: Drifts- og vedlikeholdsleder

Til Sit Bolig i Gjøvik ser vi nå etter en motiverende drifts- og vedlikeholdsleder.

Tre vinnernavn kåret i Elgesetergate 10-konkurranse

Etter en fantastisk respons på navnekonkurransen for nybygget i Elgesetergate 10, har navnejuryen nå kåret tre vinnere.

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss / gi oss en tilbakemelding

Lurer du på noe? Hva synes du om Sit? Gi oss dine innspill og tilbakemeldinger.

Vi oppfordrer deg til å ikke sende taushetsbelagte eller sensitive opplysninger. Les mer om hvordan vi behandler disse henvendelsene.

Her finner du Sits tjenester

Vis kart
Skjul kart

Filtrer kart