Om Sit

Om Sit

Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og at flere ønsker å studere her.

Virksomheten

Sit er organisert i tre utøvende enheter: Sit Bolig, Sit Campustjenester og Sit Velferd, i tillegg til administrative fellestjenester.

Styre og ledelse

Styret er Sits øverste organ. Her sitter representanter for studentene, ansatte og utdanningsinstitusjonene. Studentene har flertall i styret.

Samarbeidspartnere

Sit samarbeider med en rekke læresteder, studentorganisasjoner og studentsamskipnader.

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss / gi oss en tilbakemelding

Lurer du på noe? Hva synes du om Sit? Gi oss dine innspill og tilbakemeldinger.

Vi oppfordrer deg til å ikke sende taushetsbelagte eller sensitive opplysninger. Les mer om hvordan vi behandler disse henvendelsene.

Her finner du Sits tjenester

Vis kart
Skjul kart

Filtrer kart