Om Sit

Om Sit

Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og at flere ønsker å studere her.

Virksomheten

Sit er organisert i tre utøvende enheter: Sit Bolig, Sit Kafe og Sit Velferd, i tillegg til administrative fellestjenester.

Styre og ledelse

Styret er Sits øverste organ. Her sitter representanter for studentene, ansatte og utdanningsinstitusjonene. Studentene har flertall i styret.

Samarbeidspartnere

Sit samarbeider med en rekke læresteder, studentorganisasjoner og studentsamskipnader.

Aktuelt

Aktuelt

En studentbolig er mye mer enn fire vegger og tak over hodet. Audhild Kvam, administrerende direktør, svarer på Adresseavisens leder.

Nybyggprosjektet i Elgeseter gate 10 fikk ingen tildeling på revidert nasjonalbudsjett for 2018, som ble lagt frem i dag.

– Sits tilbud til studentene i Trondheim vil bli bedre med campusutbyggingen som nå er vedtatt av regjeringen, sier adm. dir. Knut Solberg.

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss / gi oss en tilbakemelding

Lurer du på noe? Hva synes du om Sit? Gi oss dine innspill og tilbakemeldinger.

Her finner du Sits tjenester

Vis kart
Skjul kart

Filtrer kart