Årsmelding

Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og at flere ønsker å studere her.

Vår omsorg skal gi studentene muligheter for vekst og utvikling, og mestring i sin utdanning. Sit skal støtte frivillighetskulturen og utvikle attraktive velferdstilbud med varer og tjenester som studentene har behov for.

Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte og tett samarbeid med studenter og utdanningsinstitusjoner er grunnpilarene i vårt arbeid.

Årsmelding 2022