Samarbeidspartnere

Her er en oversikt over læresteder, studentorganisasjoner og studentsamskipnader som vi samarbeider med og er tilknyttet.

Utdanningsinstitusjoner knyttet til Sit

Studentorganisasjoner

  • Velferdstinget – velger representanter til styret vårt, bestemmer hva semesteravgiften skal gå til, og uttaler seg om velferdsspørsmål
  • UKA: Egen samarbeidsavtale
  • Samfundet: Egen samarbeidsavtale
  • IAESTE: Sit er en av stifterne og mororganisasjon i Norge
  • ISFiT: Sit er en av stifterne og økonomisk bidragsyter
  • Dragvollfadderne: Egen samarbeidsavtale
  • NTNUI: Egen samarbeidsavtale
  • ReStore: Egen samarbeidsavtale

Andre

Studentsamskipnader – bransjen vår