Organisering

Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim skal bidra til at studentene trives i studiebyene, og at flere ønsker å studere her.

I samarbeid med studentene skal vi utvikle attraktive velferdstilbud og varer og tjenester som de har behov for. Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene skal være grunnpilarene i vårt arbeid.

Organisasjon

Sit er organisert i fire utøvende enheter: Sit Bolig, Sit Campustjenester, Sit Trening og Sit Velferd, i tillegg til administrative fellestjenester. Vi har også flere datterselskaper og tilknyttede selskaper.

 • Kundetilfredshet: 74 poeng av 100 mulige
 • Personaltilfredshet: 81 poeng av 100 mulige
 • Ansatte: 350
 • Omsetning: 550 mill. pr år
 • Forvaltningskapital: 3,2 milliarder

Sit Velferd

 • Barnehager: 3 barnehager – 270 barn
 • Helsetjenester: rådgivning, mestringskurs, psykisk helsetjeneste, legesenter, helsestasjon, tannhelserefusjon og forebyggende helsearbeid
 • Studentforeninger: kursing, individuell veiledning, studenthus, opplæring og økonomisk støtte

Sit Bolig

 • Driftsavdeling: Driftsteknikere og fagarbeidere
 • Prosjekt og utvikling: Rehabilitering og nybygg
 • Boligutleie: Utleie og kundesenter
 • Bomiljø og renhold
 • Ca 7000 personer bor hos oss

Sit Campustjenester

 • 14 kantiner
 • 2 storkiosker
 • 3 Starbucks on the go-enheter
 • 6 Trust Meal, ubetjente utsalg  
 • Cateringavdeling
 • 4 kaffebarer
 • Til sammen 4900 sitteplasser

Sit Trening

Fellestjenester

Ledelse, økonomi-, HR-, IT-, forretningsutvikling-, og kommunikasjon- og markedsavdeling.

Datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Sit Eierselskap AS er Sits holdingselskap som eier:
  • Sit Tapir AS, et eiendomsselskap som eier Nardoveien 12 og 14.Parkbygget AS, eiendomsselskap som eier næringsseksjonen i Innherredsveien 16.
 • Sit Geovarme AS, drifter geovarmesentralen på Moholt studentby.
 • Studentmediene i Trondheim AS, eies 50 % av Sit og 50 % av Studentersamfundet i Trondhjem, selskapet driver flere studentmedier. 
 • Røverdalen Parkeringshus AS

Samskipnadsmodellen

Sit er en av studentsamskipnadene i Norge. Studentsamskipnad er en særegen organisasjonsform underlagt Lov om studentsamskipnader.

Vi har ingen eiere, og styret er vårt høyeste organ. I styret sitter representanter valgt av studentene med stemmeflertall, representanter fra de største utdanningsinstitusjonene, og representanter valgt av de ansatte. I tillegg fører Kunnskapsdepartementet tilsyn med virksomheten vår.