Organisering

Sit er studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Vi skal bidra til at studentene trives i studiebyene, og at flere ønsker å studere her.

I samarbeid med studentene skal vi utvikle attraktive velferdstilbud og varer og tjenester som de har behov for. Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene skal være grunnpilarene i vårt arbeid.

Organisasjon

Sit er organisert i tre utøvende enheter: Sit Bolig, Sit Kafe og Sit Velferd, i tillegg til administrative fellestjenester. Vi har også flere datterselskaper og tilknyttede selskaper.

 • Kundetilfredshet: 71 poeng av 100 mulige
 • Personaltilfredshet: 84 poeng av 100 mulige
 • Ansatte: 350
 • Omsetning: 550 mill. pr år
 • Forvaltningskapital: 3,2 milliarder

Sit Velferd

 • Idrett: 5 idrett- og treningssentre – 15 000 medlemmer
 • Barnehager: 3 barnehager – 280 barn
 • Helsetjenester: legesenter, psykososial, helsestasjon, helserefusjon, mestringskurs, forebyggende helsearbeid
 • Studentforeninger: kursing, studenthus, opplæring og økonomisk støtte

Sit Bolig

 • Driftsavdeling: renhold, vaktmestere, håndverkere
 • Marked og eiendom: utleie
 • Prosjekt og utvikling: rehabilitering og nybygg
 • 6400 personer bor hos oss

Sit Kafe

 • 16 kantiner
 • 2 storkiosker
 • Cateringavdeling
 • 4 kaffebarer
 • Til sammen 4900 sitteplasser

Fellestjenester

Ledelse, økonomi-, HR-, IT-, forretningsutvikling-, og kommunikasjon- og markedsavdeling.

Datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Sit Eierselskap AS er Sits holdingselskap som eier:
  • Sit Tapir AS, et eiendomsselskap som eier Nardoveien 12 og 14.
  • G Travel Tvete AS, eies 80 %, reisebyrå med kontorer i Trondheim, Levanger og Orkanger.
 • Parkbygget AS, eiendomsselskap som eier næringsseksjonen i Innherredsveien 16.
 • Sit Geovarme AS, drifter geovarmesentralen på Moholt studentby.
 • Studentmediene i Trondheim AS, eies 50 % av Sit og 50 % av Studentersamfundet i Trondhjem, selskapet driver flere studentmedier. 

Samskipnadsmodellen

Sit er en av studentsamskipnadene i Norge. Studentsamskipnad er en særegen organisasjonsform med elementer av:

 • Forvaltning – en egen lov styrer virksomheten vår, alle høgskoler og universitet skal være tilknyttet en samskipnad, og studentene er pålagt å betale semesteravgift.
 • Forening – studentene har flertall i styret.
 • Forretning – store deler av virksomheten drives på forretningsmessig basis, der inntektene kommer fra kundene.

Vi har ingen eiere, og styret er vårt høyeste organ. I styret sitter representanter valgt av studentene med stemmeflertall, representanter fra de største utdanningsinstitusjonene, og representanter valgt av de ansatte. I tillegg fører Kunnskapsdepartementet tilsyn med virksomheten vår.