Semesteravgift

Alle studenter i Norge må betale semesteravgift til sin studentsamskipnad. Sit har valgt å la studentene selv, via Velferdstinget, avgjøre hvordan pengene skal brukes. Velferdstinget foreslår også størrelsen på avgiften, og pengene brukes blant annet til:

  • Støtte til studentenes lag og foreninger
  • Studentidrett
  • Psykisk helsetjeneste
  • Refusjon av store helseutgifter
  • Rådgiving og mestringskurs

Les mer om semesteravgiften på Velferdstingets hjemmeside.