Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Om Sit>
  3. Strategi: Sit mot 2030

Studenten i sentrum, samarbeid og bærekraft.

Det er grunnpilarene i vår strategi mot 2030. Vi har et høyt ambisjonsnivå. Ikke bare på vegne av oss selv, men også for studentene og samfunnet rundt oss.

Les Sit sin strategi

Vi skal skape større samfunnseffekt og positive ringvirkninger. Dette
oppnår vi sammen med medarbeiderne, studentene og andre samarbeidsaktører i økosystemet.

Sammen skal vi arbeide for å forbedre livskvaliteten for studentene i våre studiebyer og på lengre sikt - i hele landet.

Hente fra Strategien "Sit mot 2030"

Våre tjenester skal være foregangseksempler, og gjennom samarbeid skal vi skalere opp Løsninger og bidra til økt kunnskap om forholdene som påvirke studentenes livskvalitet nasjonalt.

Vi har en styrkebasert tilnærm1ing til livskvalitet og studentvelferd. Studentene skal gis muligheten til å bruke sine styrker og ressurser. Vi skal oppmuntre til aktiv samfunnsdeltakelse og bærekraftige initiativer. Vårt arbeid legger vekt på at alle studenter skal oppleve en følelse av tilhørighet og mening i sine studieliv.

Målområder og effektmål mot 2030