Psykolog

NB! På grunn av smittesituasjonen kan samtaler/konsultasjoner i perioder foregå digitalt. Les mer om digital samtalebehandling her.

Vi kan alle oppleve vanskelige perioder i livet og da kan det være godt å snakke med en nøytral person.

Ikke vær redd for å ta kontakt med oss! Vi tilbyr kortvarig og lavterskel samtalebehandling ved lettere psykiske plager.

Dersom du har alvorlige psykiske plager anbefaler vil heller at du tar kontakt med din fastlege og ber om en henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Foto av: unsplash v/Priscilla Du Preez

Bestilling av time

Det er våre rådgivere som vurderer om vårt psykologtilbud er riktig for deg eller om vi tror du vil få bedre hjelp andre steder. Noen ganger kan vi anbefale tilbud/tjenester fra andre behandlere eller instanser. 

Ta kontakt med våre rådgivere via telefon for å booke time:

  • Inger Festad, tlf: 97 11 18 12
  • Jorunn Reinsvollsveen, tlf: 41 47 68 96

Kartleggingssamtale

  • Det er for tiden stor pågang og ventetiden er på ca. 4-5 uker.
  • Kartleggingssamtaler gjennomføres kun som digitale samtaler.

Øyeblikkelig hjelp

Sit tilbyr ikke akutthjelp. Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn til helsevesenet. Ring legevakten på 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Ta kontakt med Sykehuset på Innlandets ambulante akkutteam for personer i akutt psykisk krise.

Jeg er utvekslingsstudent, hvordan kan jeg få hjelp?

Ta kontakt med et lokalt helsetilbud på studiestedet i det landet du befinner deg. Er du medlem i ANSA? Les mer her.