Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Helse>
  3. Andre hjelpetilbud for studenter

Andre hjelpetilbud for studenter

Det er dessverre ikke alt vi i Sit kan hjelpe deg med, men vi kan hjelpe deg å navigere fortere frem til der du kan få riktig hjelp. I vår kvalitetssikrede liste finner du tilbud i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Nasjonale tilbud står nederst.

Lokale tilbud

Trondheim

Fastlegen din

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Det er anbefalt at du har fastlege i byen du oppholder deg mest i.

Les mer

Psykisk helse, Trondheim kommune

Trondheim kommune har en rekke tilbud for deg som har det vanskelig eller ønsker å lære mer om hvordan du kan ta vare på din psykiske helse.

Les mer

Friskliv og mestring, Trondheim kommune

Friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen. Trondheim kommune tilbyr et tilpasset og tidsavgrenset tilbud basert på individuell veiledning og gruppetilbud.

Les mer

Rustjenester, Trondheim kommune

Trondheim kommune har ulike tilbud innen rus. Mottak- og oppfølgingssenteret (MO) i Trondheim er et gratis tilbud til personer som har utfordringer med rus.

Les mer

Blå Kors Kompasset

Blå Kors Kompasset i Trondheim tilby gratis terapi og rådgivning til unge mennesker som har foreldre med alkohol eller andre rusproblemer.

Les mer

NTNU Psykologisk poliklinikk

Terapibehandling utført av viderekommende studenter ved NTNUs profesjonsstudier for psykologi.

Les mer

NTNU Studieveileder ved ditt studieprogram

Studieveileder kan hjelpe deg med spørsmål og veiledning tilknyttet til ditt studieprogram, eller hvordan håndtere livet som ny student eller underveis i studiet.

Bli kjent med veiledningsmuligheter ved NTNU og finn din studieveileder her:

Les mer

NTNU Studentombud

Studentombudet er en uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studenter ved NTNU. Studentombudet jobber for å sikre at NTNU ivaretar studentenes rettigheter i studiesituasjonen.

Les mer

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) i Trøndelag

ROS-senteret er en møteplass for personer som trenger å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening blir en belastning i hverdagen.

Les mer

Familievernkontoret

Familievernkontoret tilbyr blant annet gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd.

Les mer

St. Olavs Hospital Vardesenteret

Vardesenteret på St. Olavs Hospital er et tilbud for kreftpasienter og deres pårørende. Her kan du ta en pause, utveksle erfaringer samt får råd og hjelp.

Les mer

Avtalespesialister Helse Midt-Norge

Avtalespesialistene er selvstendig næringsdrivende som driver spesialistpraksis. Avtalespesialistene er psykologer eller psykiatere med driftstilskudd og du betaler kun egenandel. Du får henvisning fra din fastlege.

Les mer

ATV Trondheim: Stiftelsen alternativ til vold

ATV i Trondheim tilbyr tilbyr individuelle samtaler og gruppebehandling til personer som ønsker å slutte å bruke vold og til personer som har blitt utsatt for vold fra andre.

Les mer

Nok.Trondheim Senter mot seksuelle overgrep

Lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og dere pårørende.

Les mer

Gjøvik

Fastlegen din

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Det er anbefalt at du har fastlege i byen du oppholder deg mest i.

Les mer

Gjøvik interkommunale legevakt

Legevakten er lokalisert på sykehuset i Gjøvik. Legevakt benyttes kun ved akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom som ikke kan vente til fastlegen kan kontaktes. Telefonnummeret er 116117 og legevakten kan også kontaktes av studenter og andre besøkende som ikke har fastlege.

Les mer

DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF

Poliklinikken tilbyr utgreiing og behandling til deg som sliter med moderate eller alvorlige psykiske lidelser.

Les mer

Ung i Gjøvik, Gjøvik kommune

Ung i Gjøvik er ungdomsavdelingen i Gjøvik kommune. De har blant annet helsestasjon hvor du kan få prevensjonsveiledning, resept på prevensjon, testing av kjønnsykdommer og samtaler.

Les mer

Psykisk helse og rus, Gjøvik kommune

Et psykisk hjelpetilbud til personer over 18 år som har behov for hjelp og støtte. Personer som vil få behandling må oppfylle visse kriterer, som for eksempel nedsatt fungering i dagliglivet eller at de sliter med moderate eller alvorlige psysiske helseproblem som har vedvart over tid.

Les mer

Mental helse Gjøvik

Et lokallag som arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. De har en egen studenttelefon som er gratis og anonymt for de som trenger noen å snakke med.

Les mer

Ålesund

Fastlegen din

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Det er anbefalt at du har fastlege i byen du oppholder deg mest i.

Les mer

Ålesund poliklinikk, DPS

Poliklinikken tilbyr utgreiing og behandling til deg som sliter med moderate eller alvorlige psykiske lidelser.

Les mer

Rask psykisk helsehjelp, Ålesund kommune

Et tilbud til deg over 16 år med lettere til moderate symptomer på angst, depresjon eller søvnproblemer.

Les mer

Psykisk helsehjelp og rustjeneste, Ålesund kommune

Ålesund kommune har en rekke tilbud for deg som har det vanskelig eller sliter med problematikk relatert til rus.

Les mer

Rusbehandling, Helse Møre og Romsdal

TSB poliklinikk i Ålesund tilbyr utgreiing, vurdering og behandling til deg som sliter med rusavhengighet. Her får du tilbud om individuelle samtaler og gruppebehandling, uten innlegging.

Les mer

Lærings- og mestringssenteret, Helse Møre og Romsdal

For deg som ønsker hjelp til å håndtere og mestre en langvarig sykdom og endre levevaner for å bedre din egen helse.

Les mer

Akutt heimebehandlingsteam (AHT)

Et aktivt og oppsøkende behandlingsteam for deg som i liten grad oppsøker hjelpeappartet selv. Teamet legger til rette for grunnleggende tjenester til deg med alvorlige psykiske lidelser.

Les mer

Avtalespesialister Helse Midt-Norge

Avtalespesialistene er selvstendig næringsdrivende som driver spesialistpraksis. Avtalespesialistene er psykologer eller psykiatere med driftstilskudd og du betaler kun egenandel. Du får henvisning fra din fastlege.

Les mer

Nasjonale tilbud

Hjelpetelefonen

Et gratis og anonymt samtaletilbud fra Mental Helse, for deg som trenger noen å snakke med – hele døgnet!

Les mer

Spiseforstyrrelsesforeningen

Spiseforstyrrelsesforeningen har et tilbud til deg som opplever et vanskelig forhold til mat, kropp og vekt – uavhengig av diagnosekriterier.

Les mer

Jentevakta

Jentevakta er en anonym chat- og telefontjeneste for unge jenter og kvinner. Snakk med dem om dine utfordringer, stort som smått! Jentevakta har taushetsplikt.

Les mer

Kirkens SOS

Kirkens SOS har en døgnåpen krisetjeneste på både telefon og nett. De jobber med selvmordsforebygging og for å lindre smerten ved følelsesmessige- og eksistensielle kriser.

Les mer

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

LEVE jobber for å støtte etterlatte og berørte ved selvmord.

Les mer

PIO-senteret: rådgivning for pårørende

PIO-senteret tilbyr rådgivningssamtaler for pårørende, enten om du er barn, søsken, kjæreste, ektefelle eller bare en god studievenn.

Les mer

Amathea

Amathea tilbyr informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort.

Les mer