Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Lege

Sit Gløshaugen legesenter ligger på campus, og har studenthelse som spesialområde.

Trenger du legetime?

Bestill legetime på nett (kun for pasienter registrert ved Sit Gløshaugen legesenter).

Studenthelse som spesialområde

Vi jobber blant annet mye med:

  • prevensjon, klamydiatesting og gynekologiske undersøkelser
  • psykiske problemstillinger
  • idrettsskader
  • allergi/astma
  • infeksjonssykdommer
  • attester til skole og lånekasse
  • reisevaksinering

Skaff deg fastlege i Trondheim

Når du studerer i Trondheim er det en fordel å ha fastlege her. Det er hos fastlegen du får den beste behandlingen, fordi legen kan bli kjent med deg og følge opp behandling over tid.

For enkelte studenter er det kanskje ikke hensiktsmessig å bytte til fastlege i Trondheim. Dette kan være studenter som skal være i Trondheim for en kortere periode (ett semester), personer i EU-utvekslingsprogram, de som er her gjennom NORAD-prosjekter etc.

Trondheim kommune har avtale med legesenter/fastleger om å ta i mot personer uten fastlege i Trondheim.

Slik bytter du fastlege

Dersom du ikke har valgt fastlege i Trondheim, kan du enkelt gjøre dette gjennom MinFastlege. Her kan du finne leger med ledig kapasitet og bytte fastlege selv. Hjemstedsadressen din er ikke av betydning for valg av fastlege.

Legesentrene er oppfordret til å ta deg i mot som pasient så fort du har valgt en av legene der som fastlege. Du har rett til å bytte tilbake til din gamle fastlege innen tre år.

Legevakta

Legevakta er også kommunal, men skal gi tilbud til de som har akutt oppstått sykdom (eks. brystsmerter, slag, blodforgiftning etc. og små barn med langvarig høy feber /nedsatt bevissthet prioriteres) eller forverring av kronisk sykdom og som derfor ikke kan vente på ledig time hos fastlegen. Du kan derfor bli avvist ved legevakta med beskjed om å gå til et av legesentrene. Legevakta har ikke tilgang til dine journalopplysninger fra andre steder.