Andre tilbud på Gjøvik

Andre tilbud som kan hjelpe deg

Det kan hende vårt samtaletilbud ikke er rett for deg. Vi har samlet og kvalitetssjekket en rekke tilbud som kan hjelpe deg på vei.

Lokale tilbud

Fastlegen din

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Det er anbefalt at du har fastlege i byen du oppholder deg mest i.

Les mer om fastlegeordningen

DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF

Poliklinikken tilbyr utgreiing og behandling til deg som sliter med moderate eller alvorlige psykiske lidelser. 

Lær mer

Ung i Gjøvik, Gjøvik kommune

Ung i Gjøvik er ungdomsavdelingen i Gjøvik kommune. De har blant annet helsestasjon hvor du kan få prevensjonsveiledning, resept på prevensjon, testing av kjønnsykdommer og samtaler.

Lær mer

Psykisk helse og rus, Gjøvik kommune

Et psykisk hjelpetilbud til personer over 18 år som har behov for hjelp og støtte. Personer som vil få behandling må oppfylle visse kriterer, som for eksempel nedsatt fungering i dagliglivet eller at de sliter med moderate eller alvorlige psysiske helseproblem som har vedvart over tid. 

Lær mer

Mental helse Gjøvik

Et lokallag som arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. De har en egen studenttelefon som er gratis og anonymt for de som trenger noen å snakke med. 

Lær mer

 

Nasjonale tilbud

Studenttelefonen | Mental Helse

Studenttelefonen er et gratis og anonymt samtaletilbud for deg som trenger noen å snakke med - også på natta! Studenttelefonen er åpen alle dager, også i helg og helligdager, fra klokka 17.00 til 07.00. Samtaletjenesten er anonym og gratis.

Spiseforstyrrelsesforeningen

Spiseforstyrrelsesforeningen har et tilbud til deg som opplever et vanskelig forhold til mat, kropp og vekt – uavhengig av diagnosekriterier.

Lær mer

Jentevakta

Jentevakta er en anonym chat- og telefontjeneste for unge jenter og kvinner. Snakk med dem om dine utfordringer, stort som smått! Jentevakta har taushetsplikt.

Lær mer

Kirkens SOS

Kirkens SOS har en døgnåpen krisetjeneste på både telefon og nett. De jobber med selvmordsforebygging og for å lindre smerten ved følelsesmessige- og eksistensielle kriser.

Lær mer

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

LEVE jobber for å støtte etterlatte og berørte ved selvmord.

Lær mer

PIO-senteret: rådgivning for pårørende

PIO-senteret tilbyr rådgivningssamtaler for pårørende, enten om du er barn, søsken, kjæreste, ektefelle eller bare en god studievenn.

Lær mer