Sundebygget

Arkitektskisse Sundebygget i Ålesund

 

I samarbeid med NTNU, Ålesund kommune og Brødr. Sunde, skal Sit bygge et nytt studentbygg på campus i Ålesund. Bygningen, som har fått navnet Sundebygget, skal være levende og aktiv 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Bygget vil ha to hoveddeler: En flerbruksdel på rundt 2000 kvm, med innovasjonshub, serveringssteder, treningssenter, kontorer til studentfrivillighet og studentorganisasjoner, og kontorer og kundemottak for Sit. På toppen av flerbruksdelen kommer det 84 studenthybler i kollektiver. Ved å samle sosiale aktiviteter, kulturtilbud og velferdstjenester i et bygg kan studentfrivilligheten og administrasjonen i Sit Ålesund flytte fra hovedbygget til mer egnede lokaler i studentbygget.

Målet er et bygg som blir en foretrukken møteplass for studenter både i og etter arbeidstid. Bygget skal bidra til en levendegjøring av campus og være et positivt tilskudd for studentmiljøet i Ålesund. Mulighetene ligger også til rette for at dette kan bli et godt bindeledd mellom de to delene av campus hvor NTNU og industri og næringslivet i dag skilles av Borgundveien. Studentbygg Ålesund gir også Ålesund kommune en god tilstedeværelse på campus.

Vi er nå inne i forprosjektfasen, og Consto Midt-Norge er valgt som entreprenør. De tar med seg Multiconsult, Lusparken arkitekter og 3RW arkitekter, som utarbeidet konkurransegrunnlaget, i den videre prosessen. I denne fasen skal det jobbes for å finne gode, bærekraftige tekniske løsninger for å nå ambisjonen om et nullutslippsbygg i henhold til ZEB-0 (minus) EQ, og i tråd med Sits mangeårige tradisjon for å fokusere på miljø når vi bygger nytt. Forprosjektfasen er planlagt å vare frem til uke 6 i 2020, og byggestart er planlagt i uke 16 i 2020. Går alt etter planen står bygget klart i uke 43 i 2021.