Om Sit

Om Sit

Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og at flere ønsker å studere her.

Organisasjonen

Sit er organisert i tre utøvende enheter: Sit Bolig, Sit Kafe og Sit Velferd, i tillegg til administrative fellestjenester.

Styre og ledelse

Styret er Sits øverste organ. Her sitter representanter for studentene, ansatte og utdanningsinstitusjonene. Studentene har flertall i styret.

Prosjekter

Les mer om våre prosjekter.

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

[email protected]
73 59 32 50

Kontaktinformasjon for hele Sit

Kontakt oss / gi oss en tilbakemelding

Lurer du på noe? Gi oss dine innspill og tilbakemeldinger.

Vi oppfordrer deg til å ikke sende taushetsbelagte eller sensitive opplysninger. Les mer om hvordan vi behandler disse henvendelsene.