Samtale

Du kan snakke med rådgiveren om det meste. Du kan blant annet ta opp temaer som sorg, angst, depresjon og rusmidler. Tilbudet er gratis og rådgiveren har taushetsplikt.

Om tilbudet

Rådgiver har god erfaring i å forstå studentlivets gleder og utfordringer, og har god tid til å lytte til deg. En samtale kan gjøre hverdagen lettere. Du kan også få hjelp til å orientere deg i andre deler av hjelpeapparatet.