Samtale

En god samtale kan løse mye

Studentlivet er mangfoldig, mange gode dager, men også dager som er utfordrende. Du er alltid velkommen til en samtale med oss. Vi tar deg på alvor, og lytter til det du ønsker å ta opp. Vi hjelper deg med å sortere tanker, reflektere, finne løsninger og mestringsstrategier. Vi kan også bidra med å gi deg gode tips og råd.

Vi har lang erfaring med å snakke med studenter, og du kan besøke oss på campus.Snakk med oss om akkurat det du ønsker. Aktuelle tema kan være:

  • Stress
  • Vanskelige valg
  • Ny som student
  • Nedstemthet
  • Søvn
  • Ensomhet
  • Utfordringer med venner eller kjæreste
  • Bekymringstanker  og grublerier
  • Alkohol og rusvaner

Bestill time på forhånd

Vi oppfordrer deg til å bestille tid for samtale på forhånd via e-post/SMS for å unngå at det er opptatt når du kommer. Dersom vi ikke har ledig tid tilbyr vi deg en samtale så fort det lar seg gjøre. Hvis du ønsker videre oppfølging avtaler vi en ny time.

Avbestille time?
Blir du hindret i å møte opp til avtalt samtale, setter vi stor pris på at du avbestiller i forkant av samtalen. Da har vi mulighet til å kontakte andre studenter som ønsker samtale med oss.

Et gratistilbud for studenter
Samtaletilbudet er gratis og vi har taushetsplikt. Alle studenter kan komme så lenge semesteravgiften er betalt. Dersom vi ser det er behov for annen oppfølging enn det vi kan bidra med, drøfter vi dette med deg og kan hjelpe til med videre kontakt.