Psykolog

Psykolog Ida-Marie Hoff er tilgjengelig hver mandag og hun har individuelle samtaler og kurs.

Om tjenesten

Tjenesten er gratis og er et lavterskeltilbud på inntil 5 samtaler pr student. Ved behov for behandling av lengre varighet kan psykologen henvise deg videre til andre tjenester i kommunen eller til distriktspsykiatriske sentre (DPS).