Andre tilbud

Andre tilbud som kan hjelpe deg

Det kan hende vårt samtaletilbud ikke er rett for deg. Vi har samlet og kvalitetssjekket en rekke tilbud som kan hjelpe deg på vei.

Lokale tilbud

Fastlegen din

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Det er anbefalt at du har fastlege i byen du oppholder deg mest i.

Les mer om fastlegeordningen

Ålesund poliklinikk, DPS

Poliklinikken tilbyr utgreiing og behandling til deg som sliter med moderate eller alvorlige psykiske lidelser. 

Lær mer

Rask psykisk helsehjelp, Ålesund kommune

Et tilbud til deg over 16 år med lettere til moderate symptomer på angst, depresjon eller søvnproblemer. 

Lær mer

Psykisk helsehjelp og rustjeneste, Ålesund kommune

Ålesund kommune har en rekke tilbud for deg som har det vanskelig eller sliter med problematikk relatert til rus.

Lær mer

Rusbehandling, Helse Møre og Romsdal

TSB poliklinikk i Ålesund tilbyr utgreiing, vurdering og behandling til deg som sliter med rusavhengighet. Her får du tilbud om individuelle samtaler og gruppebehandling, uten innlegging. 

Lær mer

Lærings- og mestringssenteret, Helse Møre og Romsdal

For deg som ønsker hjelp til å håndtere og mestre en langvarig sykdom og endre levevaner for å bedre din egen helse. 

 Lær mer

Akutt heimebehandlingsteam (AHT)

Et aktivt og oppsøkende behandlingsteam for deg som i liten grad oppsøker hjelpeappartet selv. Teamet legger til rette for grunnleggende tjenester til deg med alvorlige psykiske lidelser. 

Lær mer

Avtalespesialister Helse Midt-Norge

Avtalespesialistene er selvstendig næringsdrivende som driver spesialistpraksis. Avtalespesialistene er psykologer eller psykiatere med driftstilskudd og du betaler kun egenandel. Du får henvisning fra din fastlege.

Lær mer

Nasjonale tilbud

Studenttelefonen | Mental Helse

Studenttelefonen er et gratis og anonymt samtaletilbud for deg som trenger noen å snakke med - også på natta! Studenttelefonen er åpen alle dager, også i helg og helligdager, fra klokka 17.00 til 07.00. Samtaletjenesten er anonym og gratis.

Spiseforstyrrelsesforeningen

Spiseforstyrrelsesforeningen har et tilbud til deg som opplever et vanskelig forhold til mat, kropp og vekt – uavhengig av diagnosekriterier.

Lær mer

Jentevakta

Jentevakta er en anonym chat- og telefontjeneste for unge jenter og kvinner. Snakk med dem om dine utfordringer, stort som smått! Jentevakta har taushetsplikt.

Lær mer

Kirkens SOS

Kirkens SOS har en døgnåpen krisetjeneste på både telefon og nett. De jobber med selvmordsforebygging og for å lindre smerten ved følelsesmessige- og eksistensielle kriser.

Lær mer

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

LEVE jobber for å støtte etterlatte og berørte ved selvmord.

Lær mer

PIO-senteret: rådgivning for pårørende

PIO-senteret tilbyr rådgivningssamtaler for pårørende, enten om du er barn, søsken, kjæreste, ektefelle eller bare en god studievenn.

Lær mer