Sit Soppen Barnehage

Sit eier og driver Soppen barnehage. Til sammen har barnehagen 37 plasser for barn fra 0–6 år. Vi har egen småbarnsavdeling.

Årsplan

Årsplan for Soppen barnehage

Planleggingsdager

Våren 2018 er følgende dager planleggingsdager der barnehagene holder stengt:

  • 16. mars
  • 15. juni

Om barnehagen

Pedagogikk

Å gi barna mulighet til å være delaktige i å forme sin egen hverdag er et grunnleggende utgangspunkt for den pedagogiske tenkningen i våre barnehager. De voksne er nysgjerrige på barna og deres undring, de følger opp barnas tanker og ideer gjennom tilrettelegging av lekemiljø og ulike prosjekter.

Hos oss ønsker vi at hvert barn skal utvikle en positiv og god selvfølelse og at de skal ha tro på egen mestring. Vi legger stor vekt på at personalet og foreldrene i samarbeid skal legge til rette for et best mulig læringsmiljø, hvor utvikling av relasjonskompetanse og språkstimulering er spesielt viktige områder. Personalet er opptatt av at alle barn skal bli sett og møtt med anerkjennelse og respekt. Barna skal bli tatt på alvor og ha medinnflytelse over sin egen hverdag. Dette krever tilstedeværende voksne som deltar i lek og aktiviteter på barnas premisser.

Tilbud til studentforeldre

For studenter med barn kan hverdagen være ekstra utfordrende. Vi legger vekt på å være studentretta i hverdagen. Derfor ønsker å være en god samarbeidspartner som du kan snakke med og ta opp gleder, sorger og bekymringer med.

Sits tilbud til studentforeldre

Området

Barnehagen ligger midt på Universitetsområdet på Kallerud, med kort vei til NTNU, studentboliger og sentrum. Vi har et stort uteområde med mye grøntareal som innbyr til variert lek og fysisk utfoldelse.

Mat

Vi starter dagen med en god frokost som blir servert av barnehagen, deretter får barna både formiddagsmat, ettermiddagsmat, melk og frukt. Vi er opptatt av at måltidene skal være næringsrike og riktig sammensatt, men også en koselig stund hvor vi har tid til gode samtaler.