Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Barn>
  3. Studentbarnehagene

Studentbarnehagene

Moholt barnehage
Her på toppen av Moholt studentby ligger én av to barnehager Sit driver i Trondheim. Vi holder til nært campus eller der du bor.
Sit har studentbarnehagetilbud i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Til sammen i de tre byene, har vi omtrent 400 plasser.

Spesielt tilrettelagt for studenter

Når du får tildelt barnehageplass til ditt barn, er det hele familien som starter opp hos oss. Vi har kunnskap om barn og deres utvikling, og har lang erfaring med hvilke behov du har som student og forelder. Alle våre barnehager er sertifisert gjennom Grønn Barneby og har et bevisst fokus på miljø, kosthold og helse.

Vår pedagogikk

Sit sine barnehager har en pedagogikk basert på Reggio Emilia-filosofien. Vi ser på barn som kompetente og ønsker å legge til rette for at barns hundrespråklighet kommer til syne. Å gi barna mulighet til å være delaktige i å forme sin egen hverdag er et grunnleggende utgangspunkt for den pedagogiske tenkingen i våre barnehager. De voksne er nysgjerrige på barna og deres undring, og følger opp barnas tanker og ideer gjennom tilrettelegging av lekemiljø og ulike prosjekter.

Trondheim

Moholt barnehage

I Trondheim driver vi Dragvoll og Moholt barnehager, med omtrent 250 plasser for barn fra 0–6 år.

Moholt barnehage ligger i Moholt allé 9b

Barnet i fokus

Når barn og foreldre starter i Moholt barnehage vil de møte vennlige pedagoger som gir god omsorg og støtte i hverdagen, både når det gjelder barnets utvikling, og praktisk hjelp og veiledning som en kan ha behov for som forelder og student.

Barnehagen har rom og aktiviteter som gir barnet mulighet til å utforske og søke ny kunnskap. Rom som er innbydende og en materialrikdom som til enhver tid er tilgjengelig for barna. Vi har mange morsomme og spennende møteplasser som stimulerer barnet til å undersøke, være nysgjerrig og undre seg sammen med andre barn.

Kultur og språk

Barnehagen har et eget vannrom, Marinen, og et flott stort rom i hjertet av barnehagen Storsalen, der barna får bruke hele kroppen i aktiviteter med musikk, dans og drama. I Storsalen byr vi ofte på konserter og teateropplevelser både ved hjelp av interne krefter, men også fra eksterne gjester.

Avdelinger

Moholt barnehage har 5 avdelinger som har fått navn etter studentrevyene Domino, Skubidi, Filliputt, Jubalong og Lurifax. Vi omtaler vår barnehage som en økologisk barnehage med begrunnelse i at bygget er laget av massivt tre og oppvarmingen er ved hjelp av geovarme. Vi har en bevisst holdning til kildesortering og gjenbruk, og er sertifisert som en barnehage med Grønt flagg (Eco- kindergarten).

Mat

Barnehagen har egen kokk som lager havregrynsgrøt til frokost hver dag, og middag 5 dager i uka. Det er også en egen grønnsakshage på taket av bygget.

Dragvoll barnehage

Dragvoll barnehage har barn i alderen 0–6 år, fordelt på fem avdelinger. Barnehagen har gode innearealer med mange spennende rom som innbyr til lek og utforsking.

Dravoll barnehage
Dragvoll ligger tett ved NTNU Dragvoll

Barnehagens eget uterom har variert terreng og en egen skog. Der er barna med på å dyrke egne grønnsaker i en hageparsell vi har opparbeidet på området.

Aktivitet og friluft

Vi er ikke avhengige av transportmidler for å komme oss til skog og mark, og er ofte på turer der barna er i bevegelse og aktivitet i samspill med naturen. Barnehagen har også en flott friluftsavdeling, med plass til 12 barn i alderen 4–5 år.

Vi har en bevisst holdning til kildesortering og gjenbruk, og er sertifisert som en barnehage med Grønt flagg (Eco- kindergarten).

Mat

Barnehagen har egen kokk som lager havregrynsgrøt til frokost hver dag, og middag 5 dager i uka.

Årsplan

Her finner du årsplanen for Dragvoll barnehage

Gjøvik

Soppen barnehage

Sit eier og driver Soppen barnehage. Vi har egen småbarnsavdeling, og til sammen har barnehagen omtrent 36 plasser for barn fra 0–6 år.

Barnehagen ligger midt på Universitetsområdet på Kallerud, med kort vei til NTNU, studentboliger og sentrum. Vi har et stort uteområde med mye grøntareal som innbyr til variert lek og fysisk utfoldelse.

Godt læringsmiljø

Hos oss ønsker vi at hvert barn skal utvikle en positiv og god selvfølelse og at de skal ha tro på egen mestring. Vi legger stor vekt på at personalet og foreldrene i samarbeid skal legge til rette for et best mulig læringsmiljø, hvor utvikling av relasjonskompetanse og språkstimulering er spesielt viktige områder. Personalet er opptatt av at alle barn skal bli sett og møtt med anerkjennelse og respekt. Barna skal bli tatt på alvor og ha medinnflytelse over sin egen hverdag. Dette krever tilstedeværende voksne som deltar i lek og aktiviteter på barnas premisser.

Området

Barnehagen ligger midt på Universitetsområdet på Kallerud, med kort vei til NTNU, studentboliger og sentrum. Vi har et stort uteområde med mye grøntareal som innbyr til variert lek og fysisk utfoldelse.

Mat

Barna får servert alle måltider i barnehagen. Vi starter dagen med havregrøt, det serveres varm lunsj og de sammen med ettermiddagsmat får de også frukt.
Vi er opptatt av at måltidene skal være fine samlingspunkter for både barn og voksne, hvor vi har muligheter for gode samtaler og refleksjoner.

Ålesund

Trollhaugen barnehage

I Ålesund har vi ikke vår egen barnehage, men vi har et tett samarbeid med Trollhaugen barnehage AS. Det gjør at vi kan gi deg eksamensgaranti, også her! Du trenger ikke å ha barna dine i Trollhaugen for å ha rett på eksamensgaranti. Studenter blir ikke prioritert ved opptak, men kan søke på lik linje med andre.

I Ålesund kan Sit tilby deg studentbarnehage via den private Trollhaugen barnehage

Beliggenhet

Barnehagen ligger på Gåseid i Ålesund kommune, og vi er nærmeste nabo med skog, sjø og fjell. Barnehagen består av to bygg, og er inndelt i sju avdelinger.

Barnehagen har også tre sanserom – hvite rom, svarte rom og aktivitetsrom.

Pedagogikk

Trollhaugen barnehage er inspirert etter Reggio Emilia-filosofien, den samme pedagogikken som de øvrige Sit-barnehagene arbeider etter.

Drivhus

Barnehagen har også et drivhus der barna skal få være med å plante, dyrke og ivareta det som vokser og gror. I tillegg har barnehagen Afrikanske kjempesnegler, pinnedyr og fisker som barna yter omsorg for.

Bærekraft 

Bærekraft er for oss et viktig begrep, og omfatter blant annet det å lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Personalet skal sammen med barna prøve å forstå at dagens handlinger kan få konsekvenser for fremtiden. ​

lasting

Her finner du oss på kartet

lasting