Tilbud til studentforeldre

Når du begynner i Soppen barnehage, er det hele familien som starter opp. Vi er opptatt av å skape et godt samarbeid. Vi har kunnskap om barn og deres utvikling, og vi har lang erfaring med hvilke behov du har som student og forelder. Vi ønsker å være en viktig bidragsyter for at dere kan knytte nye vennskapsbånd og bygge nettverk her på Gjøvik.

Foto: Sit

Eksamensgaranti

Eksamen, prosjekter, praksis og oppgaveskriving kan gjøre studiehverdagen travel. Hvis du eller barnet ditt blir syk i eksamenstiden, kjenner du kanskje ekstra behov for hjelp og støtte for å få hverdagen til å gå i hop. Kanskje er behovet for ekstra barnepass også tilstede.

Ta kontakt med styreren, så finner vi en god løsning for både deg og barnet ditt.

Vi kan tilby:

  • Barnepass på eksamensdagen
  • Barnepass dersom eksamensdagen kolliderer med planleggingsdag
  • Annen hjelp etter avtale

Lån av barnehagen

Vi låner ut barnehagen til barnebursdager. Ta kontakt med styrer så blir vi enige om lånetid.

Lørdagsåpen barnehage i tilknytning til eksamen til jul/sommer

Vi holder eksamensåpen barnehage 5–6 timer noen lørdager før eksamen til jul og til sommeren.

Timeprisen er 40,– kroner per påbegynt time. Påmelding i forkant.

Samarbeid med Tverrfaglig Familieteam i Gjøvik

Vi samarbeider tett med Tverrfaglig Familieteam i Gjøvik som kan gi ekstra foreldreveiledning i samarbeid med oss når det gjelder:

  • Å vite hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en best mulig utvikling
  • Å vite hvordan du kan få et enda bedre forhold til barnet ditt
  • Å dele tanker og ideene dine med andre
  • Å vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer

Tilbudet er gratis og kan ordnes i samarbeid med barnehagens pedagoger.