Tilbud til studentforeldre

Når du begynner i Soppen barnehage, er det hele familien som starter opp. Vi er opptatt av å skape et godt samarbeid. Vi har kunnskap om barn og deres utvikling, og vi har lang erfaring med hvilke behov du har som student og forelder. Vi ønsker å være en viktig bidragsyter for at dere kan knytte nye vennskapsbånd og bygge nettverk her på Gjøvik.

Eksamensgaranti

Eksamen, prosjekter, praksis og oppgaveskriving kan gjøre studiehverdagen travel. Hvis du eller barnet ditt blir syk i eksamenstiden, kjenner du kanskje ekstra behov for hjelp og støtte for å få hverdagen til å gå i hop. Kanskje er behovet for ekstra barnepass også tilstede.

Ta kontakt med styreren, så finner vi en god løsning for både deg og barnet ditt

Vi kan tilby:

  • Barnepass på eksamensdagen
  • Barnepass dersom eksamensdagen kolliderer med planleggingsdag
  • Annen hjelp etter avtale

Lån av barnehagen

Vi låner ut barnehagen til barnebursdager.

Ta kontakt med styrer så blir vi enige om lånetid.

Lørdagsåpen barnehage i tilknytning til eksamen til jul/sommer

Vi holder eksamensåpen barnehage 5–6 timer noen lørdager før eksamen til jul og til sommeren.

Timeprisen er 40,– kroner per påbegynt time. Påmelding i forkant.