Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Betaling

Makspris for barnehageplass er kr 2730,-

Du kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag. Søknaden sendes Gjøvik kommune. Eventuell moderasjon innvilges fra måneden etter at Gjøvik kommune har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon.

  • I tillegg til foreldrebetalingen er det kr 250,- i kostpenger.
  • Barnehagen serverer alle måltider, både frokost, lunsj, ettermiddagsmat og frukt.
  • Har du to barn i barnehagen gir vi deg 30% reduksjon i foreldrebetalingen for barn nummer to.
  • Har du tre barn i barnehagen gir vi deg 50% reduksjon for barn nummer tre.