Betaling

Fra 1. januar 2022 er makspris for barnehageplass kr 3050,–
I tillegg til kontingentsats betaler du kr 300,- i kostpenger. 

Moderasjon

Du kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag.

Søknaden sendes Gjøvik kommune

Eventuell moderasjon innvilges fra måneden etter at Gjøvik kommune v/ oppvekstkontoret har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon.

Søskenmoderasjon

Vi tilbyr ekstra søskenmoderasjon. Har du to barn i barnehagen gir vi deg  25% reduksjon i betalingen per barn. Fra og med barn nr tre gir vi 75% reduksjon.

Kostpenger

I tillegg til foreldrebetalingen er det kr 300,– i kostpenger.