Betaling

Makspris for barnehageplass er kr 3135,–

Moderasjon

Du kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag. Søknaden sendes Gjøvik kommune.

Eventuell moderasjon innvilges fra måneden etter at Gjøvik kommune har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon.

Søskenmoderasjon

Har du to barn i barnehagen gir vi deg 30% reduksjon i foreldrebetalingen for barn nummer to. Har du tre barn i barnehagen gir vi deg 50% reduksjon for barn nummer tre.

Kostpenger

I tillegg til foreldrebetalingen er det kr 250,– i kostpenger. Barnehagen serverer alle måltider, både frokost, lunsj, ettermiddagsmat og frukt.