Betaling

Fra 1. januar 2020 er makspris for barnehageplass kr 3230,–
I tillegg til kontingentsats betaler du kr 200,- i kostpenger. Kostpengene dekker frokost, ettermiddagsmat, melk, frukt og et varmt måltid i uka.

Moderasjon

Du kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag.

Søknaden sendes Gjøvik kommune

Eventuell moderasjon innvilges fra måneden etter at Gjøvik kommune v/ oppvekstkontoret har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon.

Søskenmoderasjon

Vi tilbyr ekstra søskenmoderasjon. Har du to barn i barnehagen gir vi deg 30% reduksjon i betalingen for barn nummer to. Fra og med barn nr tre barn i barnehagen gir vi deg 50% reduksjon.

Kostpenger

I tillegg til foreldrebetalingen er det kr 200,– i kostpenger. Barnehagen serverer frokost, ettermiddagsmat, melk og frukt, samt et varmt lunsjmåltid i uka.