Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Sit Soppen Barnehage

Barnehagen ligger midt på høgskoleområdet på Kallerud. Vi har et stort uteområde med mye grøntareal som innbyr til variert lek og fysisk utfoldelse, både sommer og vinter. Barnehagen kan også leies til bursdager.

Vi tilbyr plasser til barn mellom 0–6 år. Kvisthula med 22 plasser for barn mellom 3-6 år, og Musebolet med 14 plasser for barn mellom 0–2 år.

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass til Gjøvik kommune. Søknadsfrist er 1. mars.

Søk barnehageplass

Eksamensgaranti

Som studentbarnehage sørger vi for barnepass dersom eksamen skulle kollidere med planleggingsdag, eller dersom du får sykt barn på eksamensdagen.

Priser

  • Månedspris for hel plass: kr 2 730,–
  • Kostpenger per måned kr 250,- for hel plass (frokost, formiddagsmat, ettermiddagsmat, frukt og melk)
  • Søskenmoderasjon 30% for barn nr. 2
  • Søskenmoderasjon 50% for barn nr. 3

Opptakskriterier

Alle kan søke, men barn av studenter har fortrinnsrett.

  • Barn av studenter prioriteres ved hovedopptak.
  • Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester jfr. § 13 i Lov om barnehager.
  • Barn / familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering.
  • Søsken av barn som går i barnehagen.
  • Ved opptak skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.

Årsplan

PDF icon Last ned årsplan Sit Soppen Barnehage