Besøksordning for studenter fra andre samskipnader

Studentsamskipnadene i Norge er enige om at studenter som betaler semesteravgift til sin samskipnad skal kunne benytte seg av tilbudet hos andre samskipnader, når du er på besøk. I praksis er det ikke like enkelt å gi studenter fra andre samskipnader tilgang til alle våre tjenester, men her er en oversikt over de tjenestene du som besøkende kan benytte hos Sit:

Idrett

En student som har betalt semesteravgift kan kjøpe medlemskap til ordinære studentpriser.

Merk at det allerede finnes en ordning med gjestetrening.

Mat og drikke

En student som har betalt semesteravgift har fulle rettigheter og kan benytte seg av tilbud innen mat/drikke/kantine/cafe til samme priser som andre studenter.

Bolig

En student som har behov for en studentbolig for en periode kan søke om bolig hos Sit til samme priser som andre studenter. Sits tildelingsreglement er gjeldende i forhold til prioritet.

Barnehage

En student som har betalt semesteravgift kan søke barnehageplass hos Sit.

Helsetjenester

Helsetjenester er et knapphetsgode som er dimensjonert for å ivareta studentene ved det enkelte lærested. Det er ofte ventelister for samtaletimer og annen behandling.
 
Hos Sit er derfor kun Helsestasjon for seksuell helse åpent for besøkende studenter.

Tjenester som ikke er omfattet av ordningen

Tjenester som finansieres av semesteravgiften, og som i tillegg er refusjonsbasert kan ikke benyttes av andre enn studentene knyttet til samskipnaden som gir slike refusjoner.
 
Støtte til tiltak innenfor for eksempel studentfrivillighet kan ikke søkes for andre studenter enn de som er knyttet til den aktuelle samskipnad.
 
Helse-, kurs- og samtaletilbud er ikke omfattet av ordningen.