Besøksordning for studenter fra andre samskipnader

Studenter som betaler semesteravgift til en samskipnad kan også benytte deler av tilbudet hos alle andre samskipnader. Her er en oversikt over de tjenestene du som besøkende kan benytte hos Sit:

Trening

Du kan kjøpe medlemskap til ordinære studentpriser. Dersom du har kjøp treningsmedlemskap hos den samskipnaden der du har betalt semesteravgift har vi en ordning med gjestetrening.

Mat og drikke

Du kan benytte seg av vårt tilbud innen mat/drikke/kantine/cafe til samme priser som andre studenter.

Bolig

Har du behov for en studentbolig for en periode kan du søke om bolig hos Sit til samme priser som andre studenter. Sit har et tildelingsreglement som prioriterer mellom ulike grupper studenter i perioder der det er for få boliger.

Barnehage

Du kan søke barnehageplass hos Sit.

Helsetjenester

Helsetjenester er et knapphetsgode, ofte med ventetid. Hos Sit er Helsestasjon for seksuell helse åpent for besøkende studenter. 

Tjenester som ikke er omfattet av ordningen

Øvrige helsetjenester, kurs- og samtaletilbud er ikke omfattet av ordningen. Du kan ikke benytte refusjonsordninger som er finansiert av semesteravgift innbetalt til Sit, og du kan ikke benytte deg av våre ordninger for støtte til studentfrivillighetsarbeid.