Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Artikler>
  3. Bekymringsfulle funn om ruslidelser

Bekymringsfulle funn om ruslidelser

Ferske tall fra SHoT tilleggsundersøkelse 2023 viser et bekymringsfullt omfang av ruslidelser blant norske studenter.

Publisert Oppdatert
Tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har kartlagt psykiske lidelser og rusbruk blant studenter. Illustrasjonsbilde, Foto: Sit

Funnene - som nå er klare - viser at 10,7 prosent av de mannlige og 8 prosent av de kvinnelige studentene har eller har hatt en alkoholbrukslidelse det siste året.

– I år er første gang vi har gjort en så omfattende kartlegging av stoff- og alkoholbrukslidelser blant studenter. Det handler ikke bare om selve rusbruken, men også andre utfordringer som rusrelaterte helseproblemer, misbruk, avhengighet og skadelige rusmønstre, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.

Viktig å drøfte


12,3 prosent av studentene har hatt en rusbrukslidelse det siste året. Alkohollidelser er mest utbredt blant studentene, samtidig som 4,4 prosent oppfyller kriteriene for stofflidelser.

– Omfanget av rusbrukslidelser og rusbruk berører studentlivet og blir viktig å drøfte med studentene, samskipnadene, studiestedene og myndighetene. Selv om stoffbrukslidelser er langt mindre utbredt blant studenter, skal vi likevel følge utviklingen tett også her, fastslår Lønning.

Lønning presenterer funnene om rusbruk, rusbrukslidelser og holdninger til rus under et arrangement i Arendalsuka 17. august kl 14.

Etterlyser grep


Samtidig viser SHoT-hovedrapporten fra i fjor at en økende andel av studentene etterlyser flere alkoholfrie tilbud. I fjor svarte seks av ti studenter at de ønsker flere alkoholfrie tilbud og arrangementer.

– Semesterstart og fadderuker er fremdeles nært knyttet til festing og mye alkohol/rusbruk for mange. Men vi ser i økende grad at studentene ønsker et annet fokus, sier Lønning.

SHoT-lederen mener at studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene gjør mye, men bør vurdere enda flere forebyggende tiltak.

– Det gjøres mye bra arbeid i dag. Vi ser likevel at det er behov for mer samarbeid og erfaringsutveksling. Min klare oppfordring til studiestedene, studentsamskipnadene og myndighetene, er å ta enda flere grep i denne situasjonen, sier Lønning.

Dette er SHoT- tilleggsundersøkelsen

Tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har kartlagt psykiske lidelser og rusbruk blant studenter, gjennom anerkjente diagnostiske verktøy. Undersøkelsen er besvart av nesten 10 000 studenter (svarprosent på 63,7).

SHoT-undersøkelsen er Norges største studentundersøkelse og gir et viktig kunnskapsgrunnlag om studentenes helse- og trivselsituasjon. Den har blitt gjennomført i 2010, 2014, 2018 og 2022, med tilleggsundersøkelser i 2021 og 2023.

SHoT har en styringsgruppe bestående av Studentsamskipnaden SiO (SiO), Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Årets tilleggsundersøkelse ble gjennomført i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). SHoT har mottatt støtte fra Helsedirektoratet de siste fem årene. Kunnskapsdepartementet har finansiert tilleggsundersøkelsen som funnene blir hentet fra.

Mer informasjon finner du på nettsiden til SHoT.

lasting