Stengte og åpne Sit-tjenester:

Les mer | Closed and open Sit services: Read more

Styre og ledelse

 

 

Styret

Sunniva Bøstrand, student

Konsernstyret – leder

Thomas Krogstad Eriksen

Konserstyret - nestleder

Lars Furu Kjelsaas, student

Konsernstyret – styremedlem

Sigrid Berseng Lakså

Konsernstyret – styremedlem

Rolf Viddal

Konsernstyret - styremedlem

Synnøve Bakken, butikkmedarbeider

Konsernstyret styremedlem

Berit Kjeldstad

Prorektor utdanning, NTNU

Foto: Åge Hojem

Frank Arntsen, Økonomi- og eiendomsdirektør

Konsernstyret - styremedlem

Audhild Kvam

Ledergruppa – administrerende direktør

Lisbeth Glørstad Aspås

Ledergruppa – direktør for Sit Bolig

Espen Holm

Ledergruppa - Direktør for campustjenester

Halvard Danielsen

Ledergruppa – Kommunikasjonsdirektør

Heidi Torstad

Ledergruppa – HR-direktør

Lise Bedsvaag Mjøsund

Ledergruppa - økonomidirektør