Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Styre og ledelse

Bilder i høy oppløsning.

 

 

Kaja Istad, student

Konsernstyret – styreleder
kaja.istad@gmail.com

Ellen Helstad, student

Konsernstyret – nestleder

Elise Landsem, student

Konsernstyret – medlem

Vegard Elde Vefring, student

Konsernstyret – styremedlem
vegard.ev@gmail.com

Reidar Sliper, barnehageassistent

Konsernstyret – styremedlem
reidar.sliper@sit.no

 

Marit Rønning Lund, rådgiver

Konsernstyret styremedlem
marit.r.lund@sit.no

Berit Kjeldstad, prorektor

Konsernstyret – styremedlem
berit.kjeldstad@ntnu.no

 

Helge Klungland, prorektor

Konsernstyret – styremedlem
helge.klungland@hist.no

Knut Solberg

Ledergruppa – konsernsjef

Lisbeth Glørstad Aspås

Ledergruppa – direktør for Sit Bolig

Espen Holm

Ledergruppa - Direktør for campustjenester

Espen Munkvik

Ledergruppa – Velferdsdirektør

Halvard Danielsen

Ledergruppa – Kommunikasjonsdirektør

Heidi Torstad

Ledergruppa – HR-direktør
Heidi.Torstad@sit.no

Kjersti Marie Lauritzen

Ledergruppa - Direktør forretningsutvikling