Styre og ledelse

 

 

Styret

Sofie Carlsen Bergstrøm

Konsernstyret – leder

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Thomas Krogstad Eriksen

Konserstyret - nestleder

Marius Clem

Konsernstyret – styremedlem

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Sigrid Berseng Lakså

Konsernstyret – styremedlem

Rolf Viddal

Konsernstyret - styremedlem

Synnøve Bakken, butikkmedarbeider

Konsernstyret styremedlem

Berit Kjeldstad

Prorektor utdanning, NTNU

Foto: Åge Hojem

Frank Arntsen, Økonomi- og eiendomsdirektør

Konsernstyret - styremedlem

Audhild Kvam

Ledergruppa – administrerende direktør

Gustav Østerberg Øverli

Ledergruppa - Direktør for velferdstjenester

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Lisbeth Glørstad Aspås

Ledergruppa – direktør for Sit Bolig

Espen Holm

Ledergruppa - Direktør for campustjenester

Nina Steen

Ledergruppa – Direktør strategi og kommunikasjon

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Heidi Torstad

Ledergruppa – HR-direktør

Lise Bedsvaag Mjøsund

Ledergruppa - økonomidirektør