Styre og ledelse

 

 

Styret

Jørgen Sunnvoll

Konsernstyret – leder

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Monja Lien Jakobsen

Konsernstyret - nestleder

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Kenneth Klungland Stange

Konsernstyret - styremedlem

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Karen Mjør

Konsernstyret – styremedlem

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Paul-Erik Normann

Konsernstyret - styremedlem

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Synnøve Bakken, butikkmedarbeider

Konsernstyret styremedlem

Jørn Wroldsen

Konsernstyret - Viserektor NTNU Gjøvik

Foto: Thor Nielsen/NTNU
Foto: Thor Nielsen/NTNU

Frank Arntsen, Økonomi- og eiendomsdirektør

Konsernstyret - styremedlem

Audhild Kvam

Ledergruppa – administrerende direktør

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Sveinung Hovde

Ledergruppa - Direktør for Forretningsutvikling og Digitalisering

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Gustav Østerberg Øverli

Ledergruppa - Direktør for velferdstjenester

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Lisbeth Glørstad Aspås

Ledergruppa – direktør for Sit Bolig

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Espen Holm

Ledergruppa - Direktør for campustjenester

Heidi Torstad

Ledergruppa – Organisasjonsdirektør

Foto: Øystein Eugene Hermstad
Foto: Øystein Eugene Hermstad

Lise Bedsvaag Mjøsund

Ledergruppa - økonomidirektør