Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Styre og ledelse

Bilder i høy oppløsning.

 

 

Ellen Helstad, student

Konsernstyret – styreleder

Nicholas Christiansen, student

Konsernstyret – nestleder

Elise Landsem, student

Konsernstyret – styremedlem

Magnus Bjerke, student

Konsernstyret – styremedlem

Reidar Sliper, barnehageassistent

Konsernstyret – styremedlem

 

Synnøve Bakken, butikkmedarbeider

Konsernstyret styremedlem

Berit Kjeldstad, prorektor

Konsernstyret – styremedlem

 

Helge Klungland, prorektor

Konsernstyret – styremedlem

Knut Solberg

Ledergruppa – konsernsjef

Lisbeth Glørstad Aspås

Ledergruppa – direktør for Sit Bolig

Espen Holm

Ledergruppa - Direktør for campustjenester

Espen Munkvik

Ledergruppa – Velferdsdirektør

Halvard Danielsen

Ledergruppa – Kommunikasjonsdirektør

Heidi Torstad

Ledergruppa – HR-direktør

Kjersti Marie Lauritzen

Ledergruppa - Direktør forretningsutvikling