Styre og ledelse

 

 

Styret

Ellen Helstad, student

Konsernstyret – styreleder

Epost: ellenhels@gmail.com

Nicholas Christiansen, student

Konsernstyret – nestleder

Epost: nich.h.chris@gmail.com

Elise Landsem, student

Konsernstyret – styremedlem

Epost: elise.landsem@gmail.com

Magnus Bjerke, student

Konsernstyret – styremedlem

Epost: bjerketre@gmail.com

Reidar Sliper, barnehageassistent

Konsernstyret – styremedlem

 

Synnøve Bakken, butikkmedarbeider

Konsernstyret styremedlem

Anne Borg, Prorektor

Konsernstyret - styremedlem

Epost: anne.borg@ntnu.no

Frank Arntsen, Økonomi- og eiendomsdirektør

Konsernstyret - styremedlem

Epost: frank.arntsen@ntnu.no

Knut Solberg

Ledergruppa – administrerende direktør

Lisbeth Glørstad Aspås

Ledergruppa – direktør for Sit Bolig

Espen Holm

Ledergruppa - Direktør for campustjenester

Espen Munkvik

Ledergruppa – Velferdsdirektør

Halvard Danielsen

Ledergruppa – Kommunikasjonsdirektør

Heidi Torstad

Ledergruppa – HR-direktør

Kjersti Marie Lauritzen

Ledergruppa - Direktør forretningsutvikling