Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Om Sit>
  3. Powerhouse Moholt

Powerhouse Moholt

Illustrasjon av Powerhouse Moholt, laget av Prolog/Snøhetta

Reguleringsprosess

28. november 2023 ble det gjennomført oppstartmøte med Trondheim kommune for reguleringsprosess knyttet til Powerhouse Moholt. Som et resultat av dette møtet varsles det nå formelt om oppstart av reguleringsplanarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Nedenfor finner du varslingsbrev og andre relevante dokumenter knyttet til dette arbeidet. Videre arbeid med skisseprosjektet starter i januar 2024.

Nabomøte og e-postliste

Her er presentasjonene fra informasjonsmøtet som ble avholdt 28. august.

Ønsker du å holdes informert om prosjektet, fyll ut kontaktskjemaet nedenfor for å motta oppdateringer på e-post.

Lenke til kontaktskjema

Fremdrift

  • Høsten 2023 Skisseprosjekt og oppstart reguleringsplan
  • Våren 2024 Forprosjekt

Kontakt for spørsmål om prosjektet

Arvid Eriksen Skjervik
Leder for prosjekt og utvikling i Sit
E-post: Arvid.E.Skjervik@sit.no
Tlf. 986 53 868

Fra pressemeldingen

Verdens første Powerhouse-studentboliger

I 2022 gjennomførte Skanska og Snøhetta en mulighetsstudie på bestilling fra Sit, hvor de skulle undersøke muligheten for å bygge Powerhouse-boliger på studentbyen. Boligene vil bygges etter Powerhouse Paris Proof-konseptet, som innebærer at de vil være i tråd med Parisavtalen. Mulighetsstudien viste at dette ikke bare er mulig, men det kan også gjennomføres innenfor kostnadsrammen for studentboligbygging, som Kunnskapsdepartementet har satt for at de skal gi statstilskudd til byggingen.

- Det er en relativt ekstrem ambisjon å ville bygge studentboliger etter Powerhouse-standard, men samtidig føles det som et helt naturlig neste steg, for å vise studentene, Trondheim og hele landet at vi i studentsamskipnadene tar bærekraft på alvor, sier boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås.

- Og når det i tillegg lar seg gjøre innenfor kostnadsrammen, og vi har et engasjert og positivt styre i ryggen, må vi bare kjøre på, legger hun til.

Den første i sitt slag

Powerhouse er et samarbeid om utvikling av klimabygg og består av prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, og arkitekt- og designkontoret Snøhetta. Det har vært bygget både næringsbygg, skoler og boliger som Powerhouse tidligere, men ingen har prøvd å bygge Powerhouse-studentboliger før. Dette er en utfordring som både Skanska og Snøhetta synes er spennende.

- Powerhouse er et innovasjonssamarbeid som har en ambisjon om å være en internasjonal spydspiss i utvikling og bygging av klimasmarte bygg. Skal vi klare å nå klimamålene vi har forpliktet oss til, må vi redusere klimafotavtrykket og energibruken til byggene våre. Derfor er vi veldig fornøyd med at Sit har høye ambisjoner, og ønsker å gå videre med oss for å se om vi kan få realisert noen av verdens mest klimasmarte boliger på Moholt, sier Trond Krogstadmo, regiondirektør for byggvirksomheten til Skanska i Midt-Norge.

- Powerhouse Moholt har også fokus på sosial bærekraft gjennom utforming av gode bokollektiv, fellesarealer og uterom. Landskapsanlegget er en integrert del av karbonregnskapet og bevisste tiltak her bidrar i stor grad til reduksjon av klimafotavtrykket, sier Snøhettas direktør for forretningsutvikling i Norden, Tonje Værdal Frydenlund.

- Samarbeidet med Sit har vært lærerikt og inspirerende gjennom mulighetsstudien. Nå gleder vi oss til å utvikle verdens første Powerhouse-studentby videre.

Påvirkning på nærmiljøet

Med tanke på forrige gang Sit ønsket å bygge på den samme tomten, ønsker vi å informere om at vi har tatt med oss de innspillene som kom i forbindelse med forrige reguleringsplan for Moholt studentby. Dette gjelder bl.a. ønske om at anleggstrafikken tas via Moholt studentby og ikke via Blomsterbyen. I tillegg vil dette være studentboliger, i tråd med vedtaket i bystyret 26. februar 2015