Hopp til innholdHopp til søk
 1. Hjem>
 2. Om Sit>
 3. Oppgradering av kollektivene i Moholt alle

Oppgradering av kollektivene i Moholt alle

Alle kollektivene i Moholt alle på Moholt studentby oppgraderes grundig, både innvendig og utvendig!


Status i dag

Prosjektet var ferdig i desember 2023.

Uteområdene

Utvendig oppgraderer vi uteområdet mellom Moholt alle 7 og 11 til å bli et stort og anvendelig oppholdssted for våre beboere. Her blir det bord og benker under tak, klatrevegg, og utvendig sykkelvask og -verksted.

Her bygger vi også et nytt geovarmeanlegg, som kan levere termisk varme til forbruksvann og ventilasjonsluft til alle som bor i kollektivene i Moholt alle. Varmepumpeanlegget tar ut varme fra 300 meter under bakken gjennom 14 brønner som ligger på tomten bak varmesentralen. Anlegget gjenvinner også ventilasjonsluft og avløpsvann fra blokkene. Veldig flotte saker, med andre ord!

Utvikling av "Solhaugen" (området hvor det står brakker og sånt i dag) pågår med studentinvolvering. Dette arbeidet skal være ferdig til våren 2024.

Rundt om på tunene fjerner vi rundkjøringene og gjør hele området grønnere – det vil kun være adgang for nødvendig kjøring til boligene. Vi setter opp flere grillplasser og låsbare sykkelboder rundt om på området.

Kollektivene blir totalt renovert og oppgradert. Fellesarealet får nytt, koselig sitteområde.
På hyblene blir det plassbygde møbler. Alt man trenger å ha med seg heretter er egen madrass!

Nye hybelleiligheter i soklene


Vi lager også nye hybelleiligheter i soklene, der hvor det i dag er dubletter og sykkelboder.

Fremdrift

 • Desember 2020 – Oppstart på uteområdene rundt Moholt alle 1, 3, 5 og 7.
 • Sommer 2021 – Uteområdene rundt Moholt alle 1, 3, 5 og 7 er ferdig, og arbeid starter opp rundt de resterende blokkene med kollektiver. Oppstart av arbeid innvendig i Moholt alle 1,3, 5 og 7.
 • 2022 – 1-4 er ferdige. Uteområdene rundt 2 og 4 er ferdigstilte.
 • Februar 2023 – 6, 8, 14, 16 er innflyttingsklare.
 • September 2023 – 18 og 20 er innflyttingsklare.
 • Oktober 2023 – 22 og 24 er innflyttingsklare.
 • Desember 2023 – Alle kollektivene er ferdig oppgradert.
 • Desember 2023 - prosjetet avsluttet

Kontakt

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med

Arve Lyng
Tlf. 924 03 191