Hopp til innholdHopp til søk
 1. Hjem>
 2. Om Sit>
 3. Nardovegen 12-14

Nardovegen 12-14

Hjem 2.0 med store uteområder og god atkomst fra nabolaget. Illustrasjon: Agraff arkitektur

Sit bygger 725 studentboliger med plass til 843 studenter i Nardovegen 12-14, like ved campus Gløshaugen. Studentboligene ligger også godt plassert med tanke på den planlagte utvidelsen av campus sørover mot Lerkendal og Sorgenfri.

Hjem 2.0

Hjem 2.0 er navnet på konkurranseforslaget utarbeidet av Betonmast, Agraff arkitekter og Arkitekturfabrikken AS som vant konkurransen om studentboliger i Nardovegen 12-14. Her kombineres kollektiver og leiligheter med store, fine fellesarealer i førsteeetasjene. Naboene rundt studentbyen inviteres inn gjennom flotte og tilgjengelige grøntområder og bevaring av allerede eksisterende stier og veier gjennom området - et godt bomiljø krever også et godt naboskap!

Studentboligmangel og bærekraft

Hjem 2.0 bidrar til å svare opp Sits behov for nesten 4000 studentboliger til, slik at vi når målet om å kunne tilby bolig til minst 20 % av studentene i byen. Samtidig er beliggenheten i tråd med studentenes uttrykte ønske om boliger som enten er sentrumsnære eller campusnære.

Sit er også bevisst forventningene om å både bygge både miljøvennlig og bærekraftig, og har allerede gjort undersøkelser og planlagt for å etablere en geovarmesentral som henter ut jordvarme til oppvarming på studentbyen.

Fremdrift

 • Oppstart bearbeiding av tomt i november 2023
 • Prosjektet er ferdig regulert, og rammesøknad for prosjektet er mottatt. Første igangsettingstillatelse er også mottatt
 • Eksisterende næringslokalene revet, vann og avløp omlagt, og fordrøyningsbasseng for fremtidig overvann er etablert nederst på tomten, ut mot Torbjørn Bratts veg
 • Januar til mars 2024: Igang med å bore 8 energibrønner, med en dybde på 550 meter. Disse skal levere egen energi og oppvarming til prosjektet
 • Etter påske begynner grunnarbeider og peling. Hele byggeprosjektet skal stå på peler pga grunnforholdene på tomtene
 • Betongarbeidene begynte i juni 2024
 • Innflytting er planlagt til studiestart i 2027

Aktører

 • Arkitekt: Agraff arkitekter og Arkitekturfabrikken AS
 • Entreprenør: Betonmast AS
 • Byggherre: Sit

Kontakt

Har du spørsmål om prosjektet i Nardovegen 12-14, ta kontakt med

Håvard Prytz
Prosjektutvikler og eiendomsforvalter, Sit
havard.prytz@sit.no
Tlf. 908 50 471