Hopp til innholdHopp til søk
 1. Hjem>
 2. Om Sit>
 3. Moholt allmenning

Moholt allmenning

Foto: Juan Carlos Ayala Zavaleta
Foto: Juan Carlos Ayala Zavaleta

Om prosjektet

Moholt allmenning, også kjent under prosjektnavnet Moholt 50|50, ligger sentralt på Moholt studentby og er et banebrytende miljøprosjekt som kombinerer innovativ bruk av massivtre med passivhusstandarder for å skape bærekraftige boliger og fasiliteter. Prosjektet består av fem studentboligtårn på ni etasjer, en barnehage, et flerbruksbygg med studenthus og bydelsbibliotek, og en allmenning som binder sammen studentbyen med nærmiljøet.

Moholt 50|50 satte en ny standard for bærekraftige byggeprosjekter som viser vei for fremtidens byggemetoder og miljøløsninger. Prosjektet er et lysende eksempel på hvordan moderne teknologi og miljøvennlig materialbruk kan kombineres for å skape bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for boliger og samfunn.

Miljømessige bærekraftstiltak

Massivtrekonstruksjon

Byggene er konstruert med massivtre, som gir lavere CO2-utslipp. Da prosjektet startet opp i 2016, var Moholt 50|50 Europas største massivtreprosjekt. Totalt 23.000 m3 ble benyttet i produksjonen.

Geovarmesystem

Et geovarmeanlegg med 23 brønner gir termisk energi, ladet av varmegjenvinning fra ventilasjonsluften og avløpsnettet, samt et solfangeranlegg.

Energieffektivitet

Prosjektet har oppnådd en samlet utslippsreduksjon på 63 % for materialer og energi i løpet av levetiden, og en total utslippsreduksjon på 52 % for materialbruk inkludert transport og tomtevalg.

Fremtidens Bygg

Moholt 50|50 er sertifisert som et pilotprosjekt under Fremtidens Bygg, med mål om minst 50% reduksjon av CO2-utslipp gjennom livsløpet sammenlignet med et TEK10-referansebygg.

Sosiale bærekraftstiltak

Universell utforming

Alle bygg og uteområder er universelt utformet for å sikre tilgjengelighet for alle, inkludert HC-hybler og besøkstoalett i alle bokollektiv.

Sosiale møteplasser

Allmenningen fungerer som en sosial arena for studenter og nærmiljøet, med benker, scener, sykkelparkering og beplanting.

Bekjempelse av ensomhet

Studentboligene er designet som bokollektiv med felles kjøkken og stue, noe som fremmer sosial interaksjon og reduserer ensomhet blant studenter.

Økonomiske bærekraftstiltak

Kostnadseffektiv bygging

Bruken av massivtre og effektiv byggemetode med "Porsche-takt" har resultert i kortere byggetid og lavere kostnader.

Innovasjon og kompetanse

Sit og Veidekke har utviklet kompetanse på massivtre, som muliggjør kostnadseffektiv og rasjonell bygging med lavt energiforbruk og redusert CO2-fotavtrykk.

Kvalitet og feilreduksjon

Bruken av BIM-modellering og prefabrikkerte elementer har minimert byggeplassavvik og sikret høy kvalitet på ferdige bygg.

Kostnad

Prosjektet er realisert innenfor gjeldende kostnadsramme for studentboligbygging. Tidlige analyser viser at bygget ikke ville blitt vesentlig rimeligere om det ville blitt bygget basert på ordinære byggemetoder med stål og betong.

Aktører

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit): Byggherre

MDH Arkitekter: Arkitekter

MASU Planning, København: Landskapsarkitekt

Veidekke Entreprenør AS: Totalentreprenør

Betonmast AS: Totalentreprenør flerbruksbygg

Stora Enso, Østerrike: Massivtreprodusent

Rådgivning massivtre: iTre AS

AF Energi- og miljøteknikk: Geovarmeanlegg

Husbanken: Rådgivende og finansiell støtte

Enova: Støtte til energieffektive løsninger

Innovasjon Norge: Støtte til treutviklingsprogrammet

Priser

DOGA Hedersmerket

Moholt 50|50 mottok i 2021 hedersmerket fra Design og arkitektur Norge (DOGA). Hedersmerket er DOGAs gjeveste pris, og gis til prosjekter av fremragende design- og arkitekturfaglig kvalitet, som i særlig stor grad bidrar til økt samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi.

Om Moholt 50|50 skriver de i sin begrunnelse:

«En bærekraftig og sosial studentby

Da Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skulle bygge nye studentboliger i Trondheims største studentby, Moholt, ønsket de samtidig å etablere en ny beste praksis for bærekraftige studentboliger. MDH Arkitekter ble engasjert, og sammen med Sit gikk de inn i en tverrfaglig prosess som har bidratt til en betydelig kunnskapsheving blant norske arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører når det kommer til bygging i massivtre.

Resultatet er en studentby der alle bygningene er passivhus bygget i massivtre, og der energien hentes fra et eget nærvarmeanlegg. Gode og mange møtesteder og få og korte korridorer er med på å fremme fellesskap og sosialt samvær. Moholt 50|50 ble reist i perioden 2014–2019, og rommer 632 studentboliger, barnehage, aktivitetshus og bydelsbibliotek.»

Andre priser og nominasjoner

Priser

 • 2016: Årets bærekraftige bygg​
 • 2016: Veidekkes skandinaviske miljøpris​
 • 2016: Varmepumpeprisen – utdelt i 2017​
 • 2016: Årets trebyggeri – utdelt i 2017​
 • 2017: Heat Pump City; best synlige varmepumpesentral i EU​
 • 2017: Trondheim kommunes byggeskikkpris​
 • 2017: Trondheim kommunes energisparepris​
 • 2018: BOBY-prisen 2018​
 • 2018: Bygg21 – Beste praksis​
 • 2021: Doga
 • 2021: Doga Hedersmerke

Nominasjoner

 • 2016: Mies Van de Rohe prize (blant 40 prosjekter)​
 • 2016: Årets bygg​
 • 2016: WAN Wood in Architecture Award 2016 Shortlist (blant 5 prosj)​
 • 2017: Heat Pump City of the Year Award - EU​
 • 2017: Arkitekturprisen 2017 (blant 20 prosjekter)​
 • 2018: Statens pris for byggkvalitet (utdelt oktober 2018, topp 3)​