Førsteårsstudent til høsten?

nn
nn

Førsteårsstudent til høsten?

Skal du studere i Trondheim, Gjøvik eller Ålesund for første gang til høsten? Her er viktig informasjon du bør lese.

Hvem kan booke bolig?

Godkjente studiesteder

Du må være, eller ha blitt tatt opp som, ordinær fulltidsstudent ved en utdanningsinstitusjon knyttet til Sit for å få studentbolig gjennom oss. Dette gjelder også for forkurs eller realfagkurs ved NTNU.
Du kan booke bolig uten å være tatt opp som student, men du må dokumentere at du er tatt opp som student ved et godkjent studiested innen 31. juli. For søkere til TRES og Y-VEI er fristen 26. mai. 
Er du stipendiat ber vi om at du tar kontakt med oss før du booker bolig.

Første år som student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim

For deg som skal begynne å studere til høsten gjelder følgende:

 • Førsteårsstudenter kan booke bolig med kontraktstart tidligst fra og med januar det året man skal begynne å studere.
 • Boliger som blir ledig til sommeren (juni/juli) vil først vises som ledig i boligportalen bolig.sit.no i april/mai. Du kan kun se ledige boliger 2 måneder frem i tid. Det er fordi oppsigelsestiden til nåværende leietakere er 2 måneder.
 • Fra første del av mai og frem til 15. juni blir førstegangsstudenter prioritert ved at de får mulighet til å booke bolig fra et utvalg boliger spesielt beregnet kun for dem. Man må huke av for «Jeg er førstegangsstudent» i det tillitsbaserte utvalget for å kunne se/booke disse boligene.
 • For Trondheim anbefaler vi å se etter bolig på de store studentbyene (Moholt, Steinan, Berg, Lerkendal, Nedre Singsakerslette). Det er fordi vi har flest boliger der, og fordi vi får svært få ledige boliger på de mindre studentbyene (som Klostergata 18, 20, osv.).
 • Du vil trolig booke bolig før du vet om du kommer inn på studiene. Kontrakten er en økonomisk bindende avtale, og ved å signere den plikter du å betale husleie fra kontraktens start. Dette gjelder uavhengig av om du flytter inn eller ikke.
 • Du betaler depositum samtidig som du signerer leiekontrakten.
 • Du må kunne vise dokumentasjon på at du er tatt opp ved et godkjent studiested ved forespørsel. Dersom du har kontraktstart før du får svar fra Samordna opptak, må opptaket kunne etterdokumenteres.
 • Du har to måneders oppsigelsetid. Ombestemmer du deg, og ønsker å spare penger, er det viktig at du sier opp så raskt som mulig. Dette gjøres fra «Min side» på bolig.sit.no.
 • Får du avslag på studieplass i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim og sender oss melding om dette innen 21. juli, slipper du oppsigelsestid. Denne fristen er absolutt. Meldingen sendes til [email protected] og må inneholde dokumentasjon fra Samordna opptak på at du enten har takket ja til studieplass i en annen by eller at du fortsatt står på venteliste for studieplass i byen du har fått studentbolig. Gjør du dette betaler du husleie for perioden fra kontraktstart til dagen du sender beskjed. Har du allerede flyttet inn, må du flytte ut innen 31. juli. Da betaler du husleie fra kontrakten startet og til den dagen du leverer husnøkkelen tilbake.
  Søkere til TRES og Y-VEI får avsluttet kontrakten på samme betingelser som de som søker via Samordna opptak. Melding med dokumentasjon på at du ikke er kommet inn må sendes til [email protected] innen 26. mai.
 • Vær oppmerksom på at du kan se to ulike husleiepriser. Hvert år, ved begynnelsen av en ny kontraktsperiode, oppjusteres husleien på Sits boliger, for å imøtekomme økte utgifter som kommer som en konsekvens av den generelle prisøkningen i samfunnet. I tråd med retningslinjene fra Velferdstinget, er det et tak på justering av husleien som ligger omtrent på linje med den generelle prisøkningen i samfunnet. Den årlige justeringen trer i kraft før 1. august, mens nettsidene viser dagens husleie. Får du leiekontrakt med start 1. august eller senere, har denne oppjustert husleie. Får du leiekontrakt med start før 1. august, betaler du dagens husleie frem til 31. juli og ny oppjustert husleie fra 1. august.

Universelt tilpassede studentboliger

Vi ønsker å bidra til at alle studenter i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim skal kunne gjennomføre sine studier uansett bakgrunn og ståsted. Flere av studentboligene er universelt tilpasset, slik at også du som har en bevegelseshemning skal kunne finne et sted å bo som er tilpasset dine behov. Ta kontakt med oss på e-post dersom du ønsker å booke bolig.

Les mer om booking av bolig her