Parkbygget studentboliger

Parkbygget Studentboliger ligger sentralt til på Nedre Elvehavn, med nærhet til butikker, uteliv, Olavskvartalet campus og treningssenteret Sit Idrett Portalen.

Parkbygget studentboliger
Hvert kollektiv hos Parkbygget har store fellesarealer og balkong med utsikt over restaurantrekken på Nedre Elvehavn.

Beboerinformasjon

Internett

Internett er inkludert i husleien.

Les mer om Internett i Sit

Post

Alle kollektivene i Parkbygget har postkasse ved midtinngangen fra Innherredsvegen.

Avfallshåndtering

Avfallsstasjon for restavfall på utsiden av bygget, mot sentrum. Har du behov for å fjerne større gjenstander, ta kontakt med vaktmester.

Bod

Hvert kollektiv deler felles bod i kjelleren.

Parkering

Det er ingen parkeringsplasser i forbindelse med Parkbygget. Kontakt Trondheim parkering dersom du vil undersøke muligheten for soneparkering i området.

Sykkelparkering

Det er sykkelparkering i fellesbod i kjelleren. Din sykkel må merkes med gyldig sykkeloblat. Kontakt Sit Boligs resepsjon i Frode Rinnans veg 1 for sykkeloblat.

Vaskeri

Det er vaskeri i kjelleren. Vaskeriet er åpent mellom kl. 08.00 og 22.00.

Skader, feil og mangler

Ønsker du å kontakte din vaktmester eller har behov for å varsle om teknisk feil i boligen, benyttes et eget skjema. Logg inn på hybel.sit.no og velg «Kontakt vaktmester» fra menyen.

Renhold

Les mer om renhold

Flytte, bytte, fremleie

Les mer om flytting mellom studentbyer og -boliger, og muligheten til å fremleie boligen din hvis du skal studere utenbys en periode eller avtjene verneplikt.

Tjenester og gebyrer

Oversikt over tilleggstjenester og gebyrer

Utfordringer i hverdagen

Opplever du utfordringer ved å bo i kollektiv? Er det vanskelig å samarbeide med naboen? Er du bekymret for noen du bor sammen med? Ta kontakt på [email protected], så hjelper vi deg.