Karinelund studentby

Karinelund ligger like i nærheten av NTNUs campus på Moholt. Det er gang- og sykkelavstand til NTNU Dragvoll og Gløshaugen, samt direkte bussforbindelse til DMMH.

Karinelund studentby
Karinelund studentby består av to etasjers rekkehus med plen, trær og gangveier mellom. Plenene mellom husene er et naturlig samlingssted for studentene. Miljøet er rolig og avslappet.

Beboerinformasjon

Internett

Internett er inkludert i husleien.

Les mer om Internett i Sit

Avfallshåndtering

Avfallsstasjoner finner du på den store parkeringsplassen ved Brøsetvegen 159 B, og ved Frode Rinnans veg 101. Det er miljøstasjon for farlig avfall og glass og metall på parkeringsplassen ved Bregnevegen 65 på Moholt studentby.

Har du behov for å fjerne større gjenstander, tar du kontakt med vaktmester ved å logge deg på hybel.sit.no og velge "Kontakt vaktmester" fra menyen.

Sikringer

Det er automatsikringer på Karinelund studentby. Sikringsskapet finner du i trappeoppgangen, i andre etasje.

Bod

Du har tilgang til bod som ligger i trappeoppgangen. Bodene deles av fire hybler.

Parkering

Det er et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige (se kart). Som beboer kan du søke om å leie parekringsplass på Moholtområdet. Parkering skal kun skje på anvist sted. Du risikerer bot fra Trondheim Parkering dersom du parkerer langs veien eller i oppkjørslene.

Les mer om parkering

Sykkelparkering

Det er egne fellesboder for sykler på enden av bygningen.Din sykkel må merkes med gyldig sykkeloblat. Kontakt Sit Boligs resepsjon i Frode Rinnans veg 1 eller husvertene for sykkeloblat.

Vaskeri

Vaskeriet ligger i Moholt allmenning 10.

Bruk av vaskeriene

Skader, feil og mangler

Ønsker du å kontakte din vaktmester eller har behov for å varsle om teknisk feil i boligen, benyttes et eget skjema. Gå til bolig.sit.no, logg inn på Min side og velg Kontakt oss - Kontakt vaktmester.

Renhold

Les mer om renhold

Flytte, bytte, fremleie

Les mer om flytting mellom studentbyer og -boliger, og muligheten til å fremleie boligen din

Tjenester og gebyrer

Oversikt over tilleggstjenester og gebyrer

Utfordringer i hverdagen

Opplever du utfordringer ved å bo i kollektiv? Er det vanskelig å samarbeide med naboen? Er du bekymret for noen du bor sammen med? Ta kontakt på [email protected], så hjelper vi deg.

Studenthuset Loftet på Moholt allmenning

Midt i hjertet av Moholt studentby, i Moholt allmenning 1, ligger studenthuset Loftet. Det drives av Sits studentverter på kveld og helg, og de slår gjerne av en prat eller hjelper deg hvis det er noe du lurer på. På Loftet kan du blant annet spille bordtennis, fussball, brettspill, sitte og lese eller ta en kopp gratis kaffe og bli kjent med andre studenter. Du kan også delta på quiz, jam, filmkvelder og kreative arrangementer.

Har du en studentforening som ønsker å arrangere noe på Loftet eller selv har forslag til arrangementer, ta gjerne kontakt så vil våre ansatte se på muligheten for et samarbeid. Arrangementer på Loftet skal være åpne for alle studenter. Send en e-post til [email protected] om du har spørsmål eller idéer for samarbeid.

Åpningstider og annen informasjon om Loftet finner du på Loftet | Sit

Du kan også holde deg oppdatert på hva som skjer på Loftet på Facebook  og følge Loftet på Instagram