Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Frode Rinnans veg studentby

NTNUs campus på Moholt ligger 5 min unna. Det er gang- og sykkelavstand til NTNU Dragvoll og Gløshaugen, samt direkte bussforbindelse til DMMH.


I Frode Rinnans veg deler to studenter kjøkken og bad. De lave husene med torvtak gir et hjemmekoselig preg.

Beboerinformasjon

Post

Postkassene er plassert ved «tunellene» gjennom byggene.

Internett

Internett leveres av NTNU og er inkludert i husleien. Det er ikke trådløst, så du trenger egen nettverkskabel. Vær oppmerksom på at bruk av internett i studentbolig er underlagt NTNUs IT-reglement og at alle henvendelser rettes til NTNUs Orakeltjeneste. Det er også begrensninger på mengden datatrafikk.

TV

Det finnes uttak for kabel-TV i alle boligene. Du må selv sørge for å betale lisens.

Avfallshåndtering

Avfallsstasjoner finner du på den store parkeringsplassen ved Brøsetvegen 159 B, og Frode Rinnans veg 101. Det er miljøstasjon for farlig avfall og glass og metall på parkeringsplassen ved Bregnevegen 65 på Moholt studentby.

Har du behov for å fjerne større gjenstander, tar du kontakt med vaktmester ved å logge deg på www.boligtorget.no/sit og velge "Melde feil" fra menyen.

Bod

Alle kollektivene har tilgang til egen bod. Disse har inngang fra «tunellene», eller endene av bygningene. Husnøkkelen går også til disse bodene.

Det er ikke tillatt å lagre eiendeler i felleområdet utenfor egen bod. Disse fjernes og kastes uten varsel.

I Moholt alle 1 har vi en egen kjeller for lagring av dekk for våre beboere. Nøkkel kan lånes i resepsjonen Frode Rinnans veg 1. Dekkene må merkes tydelig med navn og adresse.

Parkering

Det er et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige (se kart). Som beboer kan du søke om å leie parekringsplass på Moholtområdet. Parkering skal kun skje på anvist sted. Du risikerer bot fra Trondheim Parkering dersom du parkerer langs veien eller i oppkjørslene.

Les mer om parkering

Sykkelparkering

Sykler kan oppbevares i sykkelstativ mellom byggene. Sykler kan lagres i egen bod, men ikke i fellesområdene innendørs. Din sykkel må merkes med gyldig sykkeloblat. Kontakt Sit Boligs resepsjon i Frode Rinnans veg 1 eller husvertene for sykkeloblat.

Smørebod for ski

I kjelleren på Moholt alle 6 finner du et rom som er beregnet til smøring av ski. Du kan få gratis adgangskort til dette rommet i resepsjonen i Frode Rinnans veg 1.

Vaskeri

Nærmeste vaskeri ligger på Karinelund studentby, mellom Brøsetvegen 153 og Brøsetvegen 155. Du har også muligheten til å benytte de tre vaskeriene på Moholt studentby. Disse finner du i Moholt Alle 20, Bregnevegen 65 og Moholt allmenning 10.

Bruk av vaskeriene

Booking av vaskemaskin – Karinelund
Booking av vaskemaskin – Moholt Alle 20
Booking av vaskemaskin – Bregnevegen 65
Booking av vaskemaskin - Moholt allmenning 10 (maskin 1-19, 41 og 42)
Booking av vaskemaskin - Moholt allmenning 10 (maskin 21-40)

Skader, feil og mangler

Ønsker du å kontakte din vaktmester eller har behov for å varsle om teknisk feil i boligen, benyttes et eget skjema. Logg inn på www.boligtorget.no/sit og velg «Melde feil» fra menyen.

Renhold

Les mer om renhold

Flytte, bytte, fremleie

Les mer om flytting mellom studentbyer og -boliger, og muligheten til å fremleie boligen din hvis du skal studere utenbys en periode eller avtjene verneplikt.

Tjenester og gebyrer

Oversikt over tilleggstjenester og gebyrer

Utfordringer i hverdagen

Opplever du utfordringer ved å bo i kollektiv? Er det vanskelig å samarbeide med naboen? Er du bekymret for noen du bor sammen med? Ta kontakt på bomiljo@sit.no, så hjelper vi deg.

Aktivitetshus og lån av utstyr

På Moholt studentby er det et Aktivitetshus. Der kan du låne feltseng og annet utstyr, eller stikke innom for å ta en kaffe, spille spill og bli kjent med naboene dine og andre studenter som bor hos Sit. Aktivitetshuset drives av Sits husverter, og de hjelper deg gjerne om det er noe du lurer på.

Dersom foreningen eller vennegjengen din ønsker å arrangere noe på Aktivitetshuset, er det mulig dersom det følger retningslinjene for bruk av huset. Først og fremst vil det si at alle aktiviteter skal være åpne for alle studenter, alkoholfrie, og politisk og religiøst nøytrale. Husvertene vil alltid ha vakthold når Aktivitetshuset er i bruk. Send en e-post til moholt@husverter.sit.no for mer informasjon.

Aktivitetshuset ligger i Bregnevegen 65. Det er åpent mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 19–22, og søndag kl. 13–22. Hold deg oppdatert på hva som skjer på Aktivitetshuset på Facebook.

Kontakt husvertene på Moholt