Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Helse>
  3. Individuell- og gruppebehandling

Individuell- og gruppebehandling

Foto: Sit / Øystein Eugene Hermstad
Behandling hos oss foregår enten individuelt eller i gruppe. Foto: Sit / Øystein Eugene Hermstad

Behandling hos oss foregår enten individuelt eller i gruppe. På denne siden finner du informasjon om de to terapiformene og de ulike terapigruppene.

Hvilken behandling som er riktig for deg og din problematikk vil behandleren din avgjøre med bakgrunn i ditt søknadsskjema og inntakssamtalen.

Individuell korttidsbehandling

Individuell behandling er en behandlingsform som foregår en-til-en – mellom deg og en av våre behandlere. Vi skaper et trygt rom, hvor du kan åpne deg opp og snakke fritt om den problemstillingen du kommer med.

Å gå i korttidsbehandling er et samarbeid mellom deg og behandleren din. Behandleren vil bistå deg i denne arbeidsprosessen og sammen skal dere jobbe for å bedre forstå, lette- og mestre utfordringene dine. Gjennom dette arbeidet får du muligheten til å bli bedre kjent med deg selv, tankene dine og følelsene dine.

Korttidsbehandling i gruppe

Mange synes det er skummelt å skulle dele sine innerste tanker og opplevelser med en gruppe mennesker, og er derfor gjerne skeptiske til gruppeterapi. Men gruppeterapi byr på en rekke muligheter som ikke er til stede når du går i behandling en-til-en. Å jobbe sammen med andre om felles livsutfordringer- og problemer kan være befriende og gi deg andre perspektiver.

Foto: Sit / Øystein Eugene Hermstad
Gruppeterapi er et behandlingsløp som foregår i grupper på 6 til 8 studenter. Foto: Sit / Øystein Eugene Hermstad

Gruppeterapi er et behandlingsløp som foregår i grupper på 6 til 8 studenter. Enkelte av gruppene er knyttet opp til spesifikke tema, mens andre er mer åpne og favner om flere temaer: stress, bekymring og aksept- og engasjement (ACT). Alle terapigruppene våre tar utgangspunkt i å hjelpe deg med å få det bedre med deg selv og fungere bedre i studenthverdagen. Våre behandlere vil vurdere om gruppeterapi er aktuelt for deg i inntakssamtalen. Det er valgfritt om du ønsker å benytte deg av gruppeterapi.