Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Praktisk informasjon

Innflytting

Ved innflytting hentes nøkkel i Sits ekspedisjon i G-bygget ved NTNU, Teknologiveien 22.

Skader/mangler

Oppdager du skader/mangler på din bolig ved innflytting, eller oppstår det skader i løpet av leieperioden, meld fra så snart som mulig via www.boligtorget.no/sit.

Oppstår det vannskade på din bolig utenom Sits ordinære arbeidstid, kontakt GK-Rør Gjøvik på tlf. 61 17 30 40 / 905 38 888 (åpent 15.30–07.00).

Betale husleie

Vi fakturerer husleie og andre kostnader månedlig med forfallsdato den 20. i hver måned. Vi sender ikke ut vanlige papirfakturaer. Dersom du ikke benytter eFaktura, må du logge deg inn på Boligtorget.no for å få tilgang til fakturaen din.

Røyking

Alle våre boliger er røykfrie, og det er heller ikke lov å røyke på fellesarealene.

Parkering

Alle beboere som har med seg motorkjøretøy må ha parkeringsbevis. Dette får du ved å kontakte resepsjonen. Plasser parkeringsbeviset godt synlig i bilens frontrute. Parkeringsavgift faktureres sammen med husleien hver måned. For tildeling av parkeringsplasser gjelder først-til-mølla-prinsippet, siden det er begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig.

Strøm

Hvis du ikke har strøm inkludert i husleien, vil energikostnader bli fakturert månedlig med et akontobeløp. Faktisk forbruk avleses og avregnes en gang per år, eller ved utflytting.

Renhold

Som leietaker er du selv ansvarlig for renhold av din egen bolig, og sammen med de andre beboerne vask av felles kjøkken og stue. Dere foretar hovedrengjøring av alle fellesareal én gang i året, jf. Reglement for studentboliger.

Mistet nøkkel?

Kontakt Sit på dagtid (før kl 15.00). Utenom normal arbeidstid, må du ringe vakttelefonen. Vær oppmerksom på at innlåsing på kveld/helg medfører et gebyr, jf. gjeldende prisliste.

TV-kanaler

Alle studenthjem er tilkoblet TV-tilbudet via GET (unntatt Gamle Kallerud gård, Berghusvegen 10 og 12 og Merkantilveien 8, som har RiksTV). Kanalene som står nederst på kanaloversikten (analog grunnpakke på kabel-TV) er inkludert i husleien. De som ønsker flere TV-kanaler, må selv ringe Eidsiva bredbånd (tlf. 03370) og oppgi kundenr. 10119. Dette må bestilles og betales av leietaker. Prisen er kr 149,-/229,- per mnd. avhengig av digital boks. Etablering koster kr 299,–. Husk og oppgi din fakturaadresse, dette vil normalt være adressen din på studenthjemmet.  Er du i tvil så sjekk siste faktura du mottok fra Sit.

Internett

Studenthjemmene i Gjøvik har både kabelbasert og trådløst nett.

Post

Husk å oppgi nøyaktig postadresse til dine kontakter; navn, studenthjem, bolignr., vei og veinr., postnr. og sted. Post som ikke er tilstrekkelig merket blir ikke levert av Posten. Husk også å melde adresseforandring til dine kontakter/Posten når du flytter ut.

Forsikring

Sits forsikringer dekker kun bygninger, og ikke leietakeres innbo. Vi anbefaler derfor deg derfor å tegne egen innboforsikring.

Boder

Alle boenheter har tilgang til lagring av utstyr (unntatt enkelte boliger på Sørbyen studenthjem). Alle boder er merket med bolignummer eller nummer på bofellesskapet. Du må selv skaffe hengelås på boddørene (om dette ikke er en del av låseystemet, dvs. at du kan bruke samme nøkkel til boden som til boligen din). Unngå å sette verdifulle gjenstander i boden, og sørg for at den er forsvarlig låst.

Brann

Brannøvelser avholdes ved studenthjemmene én gang per år. Hold deg alltid orientert om rømningsveier og plassering, samt bruk av slukkeutstyr. Ta ansvar for egen og andres sikkerhet.