Nordbyen studentboliger

Nordbyen studenboliger fra luften

Beboerinformasjon

Internett

Internett er inkludert i husleien.

Les mer om Internett i Sit

Post

Nordbyen studentboliger har egne postbokser rett innenfor hovedinngangen.

Avfallshåndtering

Søppeldunker og containere er på baksiden av studentboligene. Her er det egne beholdere for restavfall, papp/papir og glass/metall. Plast er i egen bod.

Bod

Bodene ligger i korridorene i hver etasje.

Parkering

Det er et begrenset antall merkede parkeringsplasser på området. Du søker om parkeringsplass på samme måte, og sted, som du søker om bolig.
Du må ikke parkere på området før du har fått utstedt parkeringsbevis fra Sit Boligs ekspedisjon på campus.

Søke om parkering 

Sykkelparkering

Det er egen inngjerdet sykkelparkering ved hovedinngangen.

Vaskeri

Vaskeriet ligger i underetasjen.

Bruk av vaskeriene

Skader, feil og mangler

Ønsker du å kontakte din vaktmester eller har behov for å varsle om teknisk feil i boligen, benyttes et eget skjema. Logg inn på Sit bolig og velg «Kontakt vaktmester» fra menyen.

Renhold

Du har selv ansvar for rengjøring av din egen bolig. Dette gjelder også verandaen, der dette finnes. I fellesskap er leieboerne ansvarlige for vask av felles oppholdsrom og kjøkken inkl. fryser/kjøleskap og komfyr samt felles korridor og inngang. Sett opp turnuslister.

Flytte, bytte, fremleie

Les mer om flytting mellom studentbyer og -boliger, og muligheten til å fremleie boligen din hvis du skal studere utenbys en periode eller avtjene verneplikt.

Tjenester og gebyrer

Oversikt over tilleggstjenester og gebyrer

Utfordringer i hverdagen

Opplever du utfordringer ved å bo i kollektiv? Er det vanskelig å samarbeide med naboen? Er du bekymret for noen du bor sammen med? Ta kontakt på [email protected], så hjelper vi deg.