Flytte ut

Oppsigelse av bolig

Leiekontrakten kan sies opp med 2 måneders skriftlig varsel, regnet fra dato for mottatt oppsigelse.

Du kan si opp på to måter:

  • Si opp på hybel.sit.no ved å gå til menyen, velge "Kontrakter," og velge "Si opp leiekontrakt."
  • Send en e-post til [email protected]. Oppgi navn (og evt. samboers navn), bolignummer, studenthjem, utflyttingsdato og ny adresse.

Utflytting

Når Sit har mottatt oppsigelse på din bolig vil du motta en skriftlig bekreftelse på dette. Du må bestille renholdssjekk i god tid før utflytting. Renholdssjekker skjer kun i arbeidstiden.

Innlevering av nøkkel, brikker og kort

Lever disse i:

  • Sit Boligs resepsjon på campus i åpningstiden, eller
  • Sit Boligs postkasse på utsiden av NTNU-bygget, ved parkeringsplassen.

Frist for innlevering er før kl. 8.00 dagen etter at leiekontrakten opphører.

Depositum

Depositum tilbakebetales innen 8 uker etter kontraktslutt.