Flytte ut

Oppsigelse og utflytting

  • Du har minimum to måneders oppsigelsestid. Det beregnes fra datoen du sier opp til samme dato to måneder etterpå, du kan også velge en dato lengre frem i tid hvis det er ønskelig. Du sier opp på "Min side" på bolig.sit.no 
     
  • Siste faktura blir beregnet for akkurat det antallet dager kontrakten din er gyldig.
     
  • Lever tilbake nøkler og vaskerikort senest kl. 8.00 dagen etter kontraktens slutt. Kommer du for å levere nøkkel utenom åpningstid, legger du den i Sit Boligs postkasse på utsiden av NTNU-bygget, ved parkeringsplassen.
     
  • Depositumet ditt tilbakebetales senest 8 uker etter kontraktslutt.