Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Flytte ut

Oppsigelse av bolig

Leiekontrakten kan sies opp med 2 måneders skriftlig varsel, regnet fra dato for mottatt oppsigelse.

Du kan si opp på to måter:

Utflytting

Når Sit har mottatt oppsigelse på din bolig vil du motta en skriftlig bekreftelse på dette. Du må bestille renholdssjekk i god tid før utflytting. Renholdssjekker skjer kun i arbeidstiden.