Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Forening

Studentenes hus «Huset»

Studenthuset «Huset» på Kallerud er et sosialt samlingspunkt for studenter på Gjøvik. Huset har to etasjer. I første etasje er det pub/café, og i andre etasje er det er et større lokale som primært brukes til konserter og diskotek.

Huset Gjøvik

Huset er et flerbrukshus og kan brukes til en rekke ulike arrangementer, eksempelvis:

  • Møter
  • Fester, sammenkomster eller lignende
  • Seminarer
  • Åpne og lukkede arrangementer

Studentene fyller selv Huset med innhold og det driftes og administreres av Sit.

Sponsorstøtte

Sit støtter mange lag og foreninger som er av og for studentene

Sit inngår hvert år sponsoravtaler med lag og foreninger for studenter. I 2017 deles det ut inntil 1, 5 millioner kroner til flere av disse i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Din forening kan søke støtte om den er tilknyttet NTNU i Gjøvik eller Fagskolen, er drevet av studenter, og dens aktiviteter er rettet mot studenter i Gjøvik. Det kan for eksempel dreie seg om organisasjoner som linjeforeninger, kulturelle grupper, foreninger for utenlandske studenter og idrettsforeninger.

  • Frist for å søke om sponsormidler er 1. mars og 1 oktober

Søk sponsorstøtte

Søknadsbehandling

Kulturstyret, oppnevnt av Velferdstinget, behandler søknadene og innstiller til Sit. Ta gjerne kontakt med Kulturstyret på kulturstyret@velferdstinget.no i forkant av fristen om du har spørsmål.

Overføring av semesteravgiften

Omtrent 4,6 millioner kroner av semesteravgiften gis i støtte til studentorganisasjoner.