Hopp til innholdHopp til søk
 1. Hjem>
 2. Forening>
 3. Lykkepromille

Lykkepromille

Lykkepromille er et prosjekt som jobber for at norske studentmiljø skal få en mer bærekraftig alkoholkultur. Samtidig jobber vi for større inkludering for alle studenter.

Det å være aktiv i studentfrivilligheten er en sentral faktor for å motvirke ensomhet og psykisk uhelse. Derfor er det så viktig at studentfrivilligheten har rom for alle og at miljøet i frivilligheten er inkluderende og trygt. Lykkepromille tilbyr en rekke gratis kurs og workshops for frivilligheten knyttet til denne tematikken. Vi kan også skreddersy opplegg dersom din forening har behov for det.

Fakta om lykkepromille

 • Lykkepromille refererer til den oppkvikkende rusen som gjør deg lettere til sinns og mer sosial.
 • Lykkepromillen ligger mellom 0,5 og 1,0, da er den stimulerende effekten størst.
 • Jenter oppnår lykkepromillen etter omtrent 2 glass vin/flaskeøl og gutter etter 3-4, men det er selvsagt individuelle forskjeller.
 • Hvis du har en promille på over 1,0 utsetter du deg selv for risiko.

Lykkepromilles tilbud består av:

 • Workshop i ruspolicy: I studentfrivilligheten er skillet mellom jobb og fritid ofte utydelige og gråsonene er mange. Derfor er det nyttig å ha noen kjøreregler for hvilken alkoholkultur som skal gjelde, både med tanke på forebygging og inkludering. Lykkepromille kan fasilitere for studentforeninger når de skal lage retningslinjer for rus, fest og hvordan studentforeninger i fellesskap skal skape en inkluderende kultur.

 • Workshop i trygg festkultur: Personer som sitter i lederverv eller andre tillitsverv har som regel et ekstra ansvar for å skape trygge og gode miljø. I denne workshopen får deltakerne anledning til å reflektere og jobbe med hva en sunn og trygg festkultur er.

 • Fadderkurs: Kurset tar for seg hvilket ansvar man har som linjeforening og fadder i fadderperioden, og hvordan fadderne på best mulig vis ivaretar dette ansvaret. I kurset har vi stor oppmerksomhet på hvordan fadderne kan være mest mulig inkluderende og har opplæring i hvordan fadderne «ikke skal etterlate noen». I tillegg snakker vi om utfordringer i fadderuken, drikkepress, grensesetting og hvordan alkohol påvirker sosiale dynamikker. Ønsker du at fadderne i din forening skal være godt rustet for fadderuken, kan du bestille fadderkurset via post@lykkepromille.no

I tillegg arrangerer Lykkepromille årlige seminarer som alle foreninger får invitasjon til og som er mulig å melde seg på:

 • Fadderseminar: Fadderseminaret blir arrangert på våren og er et seminar for faddersjefer og fadderstyremedlemmer. Seminaret har som mål å trygge fadderlederne i ansvarsrollen sin. Gjennom foredrag og gruppeoppgaver får fadderlederne råd og tips til hvordan lage inkluderende og trygge fadderuker.

 • Fagseminar om rus og seksuelle grenser: Rus er ofte involvert når seksuelle krenkelser skjer. Formålet med fagseminaret er å gi studenter med tillitsverv og lederverv verktøyene til å håndtere vanskelige saker som dreier seg som seksuelle krenkelser. Samtidig skal seminaret inspirere studentforeningene til å lage rutiner for å forebygge uønskede hendelser.

Ønsker du å benytte deg av Lykkepromilles tilbud eller har du spørsmål knyttet til Lykkepromille, ta gjerne kontakt med oss på post@lykkepromille.no. Vi kan også fungere som en støtte til faddersjefer og fadderstyrer, dersom det er behov.