Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Artikler>
  3. Studentenes stemme er viktigere enn noen gang

Studentenes stemme er viktigere enn noen gang

Gjennom prosjektet In My Experience (IME) setter Sit søkelyset på hva som skaper gode studentliv. Møt studentambassadørene som er ansatt for å bidra til å gjøre studentenes stemmer og erfaringer enda mer synlige.

Publisert Oppdatert
Bak fra venstre Simon Borchgrevink og Johan Grøgaard. Foran fra venstre Tamra Coward og Rikke Eftang Meinich.

Hva vet vi egentlig om hvordan det oppleves å være student?

Dette var spørsmålet som ble stilt i 2019 da StudyTrondheim sammen med Sit ville få mer kunnskap om hva som skaper gode hverdagsliv for studentene i Trondheim. Resultatet ble en søknad til Helsedirektoratet som nå har bevilget 2.4 millioner over en treårig prosjektperiode.

På bakgrunn av dette er nå prosjektet In My Experience (IME) igangsatt, og en rekke aktører i Trondheim jobber sammen for å bedre studentenes livskvalitet.

-Målet er samle inn erfaringer om hva som skaper gode studentliv og å finne ut hvordan vi kan vi jobbe mer forebyggende med studenthelse, forteller prosjektleder for IME-prosjektet, Siri Bjaarstad.

-For at vi skal kunne forebygge psykiske helseutfordringer og styrke studenthelsa er det viktig å få kunnskap om mer enn bare problemer og symptomplager – vi må begynne å snakke med studentene om deres hverdagsliv! Derfor samler vi nå inn erfaringer fra så mange studenter som vi kan, da de vet best hva de trenger for å ha det bra, forteller Bjaarstad.

Bak tallene

IME-prosjektet, som eies av StudyTrondheim, er et viktig satsingsområde for Sit og skal bidra til å få ny kunnskap om studentenes hverdagsliv. Ikke minst skal det bidra til å skape en enda bedre studenttilværelse – sett fra et mer helhetlig perspektiv.

-Koronapandemien har satt sine spor over en altfor lang periode, og vi vet at dette har fått noen alvorlige konsekvenser, særlig for studentene. Samtidig vet vi at de også hadde utfordringer før pandemien var et faktum. Nå vil vi vite hva som ligger bak tallene, og hva vi kan gjøre med det. Dette kan vi ikke gjøre uten å samarbeide med studentene og høre deres egne erfaringer! sier Bjaarstad engasjert.

Fire studentambassadører, ansatt i Sit, jobber for å samle inn historier fra studentene i Trondheim.

Engasjerte studentambassadører

Rikke, Simon, Tamra og Johan har ikke jobbet mer enn et par uker, men er allerede godt i gang med å bygge opp noe helt nytt.

-Vi skal lage en arena for samskaping, og det er utrolig viktig at vi slipper studentene til. Det har faktisk ikke vært gjort før, ikke på denne måten, forteller Simon Borchgrevink (25).

Han studerer statsvitenskap på 3.året, og er levende opptatt av studentfrivilligheten i Trondheim. Tidligere har han hatt verv i NTNUI og Dragvollkjelleren I dag sitter han i NTNUIs politiske utvalg, og i styret for Pådriv Trondheim.

Simen Borchgrevink (25) - studerer statsvitenskap på NTNU.

-Min inngang til dette er studentfrivilligheten og det arbeidet vi hele tiden gjør for å bedre livet i Trondheim for studentene, på forskjellige måter, sier Borchgrevink.

Simon er opptatt av at det må en endring til på mange områder for at studentene skal bli hørt i viktige saker.

-Det hjelper ikke at vi bare er engasjert i egne studentfora, vi må jobbe sammen med de som sitter med ressursene!, forteller Borchgrevink som også skryter av IME-prosjektet for å ta studentene på alvor:

-Vi vet masse om hvorfor studentene sliter, men vi vet ingenting om hvorfor studentene trives og har det bra. Det som er nytt nå er at vi gjennom dette prosjektet endelig kan få erfaringene til studentene direkte skrevet fra dem selv, og da kan vi virkelig skape noe nytt sammen!

Han oppfordrer alle studentene i Trondheim til å dele sine erfaringer på nettsiden.

-Sammen kan vi være med å endre fokuset fra det som til tider er veldig negativt over til noe mye mer konstruktivt, og det er noe både byen og studentene virkelig trenger, avslutter Borchgrevink.

Samarbeid og dialog

Sammen med Rikke Eftang Meinich var Simon med på å utvikle IME-undersøkelsen fra start, fra idefasen og frem til ferdig undersøkelse, som en del av et ekspertpanel på 11 studenter – som alle er eksperter på sin egen helse og studenthverdag.

Rikke Eftang Meinich (22) studerer arkitektur ved NTNU.

Gjennom engasjement i linjeforeningen og Studentrådet-NV har Meinich blant annet jobbet for at alle skal ha det bra når de studerer.

-Jeg satt i et utvalg i en av mine linjeforeninger, der vi jobbet med å hjelpe NTNU med å forbedre fagplanen for alle studentene våre. En ugunstig fagplan kan være noe som påvirker studentlivet massivt, forteller Meinich.

I likhet med sine medambassadører er hun ikke uenig i at koronapandemien har satt sine spor, men hun ønsker å få fram flere sider av studenttilværelsen enn det som har kommet fram i media det siste året. Meinich er glad for at det nå endelig gjøres noe positivt, og at studentene gjennom IME-prosjektet kan bidra til å få frem et mer helhetlig bilde av studenttilværelsen.

-Jeg er så lei av å bli fortalt at vi skal kjenne på hvor dårlig vi har det, at det kun blir fokusert på at vi studenter sliter. Jeg synes det er så hyggelig å også kunne bidra med noe positivt! Vi må tørre å se på studenter som noe mer enn mennesker som lærer og fester, sier Rikke engasjert. -Studentenes stemme er viktigere enn noen gang!

Eksperter på egen helse

Johan Grøgaard og Tamra Coward nikker anerkjennende til det Borchgrevink og Meinich sier. De er alle opptatt av å endre oppfatningen i samfunnet generelt. Å snu trenden som sier at alt var mye bedre før.

-Det er mange studenter som har det vanskelig, men det er også mange som har det bra. Og som har mange gode erfaringer som kan hjelpe de som har det verre! Ved å starte et slikt prosjekt som samler inn disse erfaringene rundt hva som gjør gode studentliv gode, så kan vi forhåpentligvis bidra til en endring og en mer positiv vinkling på hvordan studenter har det i dag, forteller Grøgaard.

Coward, som studerer master i rådgivningsvitenskap, har vært i praksis hos en studieveileder da hun startet på utdanningen sin. Her fikk hun på nært hold se hva studentene er opptatt av i sin studiehverdag, hvordan og hvorfor de trives og hva som ikke fungerer like godt. Hun skriver for tiden masteroppgave om IME-prosjektet, og ser fram til å følge utviklingen videre.

-Gjennom dette prosjektet har jeg fått mulighet til å involvere meg enda mer, og jeg synes det er utrolig viktig å involvere studentene mye mer enn det som er gjort tidligere. Egne, unike erfaringer fra studentene må brukes til noe helt annet, og ikke bare bli en del av enda en statistikk, understreker Coward.

Vil du være med å bidra til IME-prosjektet? Vil du dele dine erfaringer med Sit?

Ta kontakt med studentambassadørene, følg med på nettsiden til IME og gjerne del en erfaring!

Sjekk ut IME sin nettside og del en erfaring

lasting