Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Artikler>
  3. Sit har avviklet depositumsordningen for studentboliger

Sit har avviklet depositumsordningen for studentboliger

Sit har avviklet dagens depositumsordning. Alle som bor hos oss i dag og som har innbetalt depositum, får dette tilbakebetalt.

Publisert Oppdatert

Alle som har bodd hos Sit de tre siste årene kan fremme krav om forsinkelsesrente for innbetalt depositum i samme periode.

I likhet med alle andre studentsamskipnader som til nå har hatt en depositumsordning, avvikler også Sit denne praksisen. Årsaken er at studentsamskipnadene ikke har praktisert unntaket fra å ha individuelle depositumskontoer i tråd med intensjonen i "Forskrift om unntak fra husleieloven § 3-5," og at det per i dag ikke finnes tilbydere av en løsning for felles depositumskonto som vil tilfredsstille lovens krav til depositumskontoer.

Depositum

Alle som har betalt inn depositum får dette utbetalt igjen. For at vi skal kunne tilbakebetale depositum, må du oppdatere dine kontoopplysninger. Så snart du har oppdatert disse, vil vi utbetale depositum. Utbetaling vil skje fortløpende, og utbetales til oppgitt konto i løpet av cirka en uke.

Du kan oppdatere kontoopplysningene her

Forsinkelsesrente

Siden depositumsordningen har vist seg å ikke være i tråd med gjeldende praksis, kan dere også ha rett til å kreve forsinkelsesrente i forbindelse med det innbetalte depositumet.

Sit erkjenner krav på forsinkelsesrenter av depositum som har vært innestående hos Sit de tre siste årene fra 6. juli 2023, jf. foreldelsesloven § 14. Dette innebærer at Sit ikke vil påberope seg foreldelse av materielt berettigede forsinkelsesrentekrav som har oppstått i perioden 6. juli 2020 til 6. juli 2023.

Sit avbryter foreldelsesfristen for forsinkelsesrenter, som betyr at tidligere beboere får ytterligere tre år på seg, fra 6. juli 2023 til 6. juli 2026, til å melde inn krav om forsinkelsesrente.

Krav om forsinkelsesrente kan fremmes i perioden 6. juli 2023 til 6. juli 2026 dersom du har leid bolig gjennom Sit, betalt depositum, og ikke allerede mottatt forsinkelsesrente for leieforholdet, i perioden 6. juli 2020 til 6. juli 2023.

Hva er forsinkelsesrenter?

Forsinkelsesrente er ikke ordinære renter for depositumsbeløpet, men et gebyr som kan avkreves Sit for uriktig oppbevaring av depositumet. Renter for depositum ville ordinært tilfalt Sit, jf. husleieloven § 11-2.

Lov om forsinkelsesrente og husleieloven § 3-7 gir deg anledning til å fremme krav om forsinkelsesrenter dersom depositum ikke har vært håndtert i henhold til lovens krav. Du må selv melde inn kravet om forsinkelsesrenter.

Hvorfor må jeg melde inn kravet selv?

Loven er tydelig på at du selv må melde inn kravet om forsinkelsesrenter.

Hvordan melder jeg inn et slikt krav?

Du sender en e-post til bolig@sit.no, med dokumentasjon på leieforholdet og tidsrommet for dette, dokumentasjon på depositumsbeløpet, og kontonummeret du ønsker forsinkelsesrenten utbetalt til.

Hvor mye kan jeg gjøre krav på?

Beregningen av forsinkelsesrente gjøres individuelt ut fra størrelsen på depositumet, samt hvor lenge det var innbetalt hos Sit i tidsrommet 6. juli 2020 til 6. juli 2023. Sit benytter satsene for forsinkelsesrente fastsatt av Finansdepartementet.

Vær oppmerksom på at forsinkelsesrenter er å regne som skattepliktig inntekt. Du er selv ansvarlig for å rapportere inntekten i din egen skattemelding.

Har du andre spørsmål knyttet til dette, ta kontakt på samme e-postadresse som over.

lasting