Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Flytte ut

Oppsigelse og utflytting

  • Du har to måneders oppsigelsestid. Du sier opp ved å logge inn og følge instruksjonene på www.boligtorget.no/sit.
  • Lever tilbake nøkler og vaskerikort senest kl. 9.00 dagen etter kontraktens slutt.
    Leverer du nøkkel utenom åpningstid kan du legge den i låst postkasse merket "Vaktmester" som finnes på hver studentby.
  • Depositumet ditt tilbakebetales tidligst i midten av måneden etter utflytting.

Kontroll av renholdet ved utflytting

Sit Bolig ønsker å kontrollere alle rom og leiligheter ved utflytting. Hvis det ikke er skikkelig rengjort får du mulighet til å rette opp der og da, hvis ikke foretar Sit den nødvendige rengjøringen og du som flytter ut belastes for dette i henhold til gjeldende prisliste.

Les mer om renhold og se våre sjekklister for rengjøring