Stengte og åpne Sit-tjenester:

Les mer | Closed and open Sit services: Read more

Dokumenter

Her finner du dokumenter og kontraktsvedlegg for beboere i Ålesund.

Inventarlister for Ålesund

Kontraktsvedlegg

Sit Boligs Reglement for studentboliger
Prisliste for tilleggstjenester og gebyrer

Tildelingsreglement

Tildelingsreglement for Sit Bolig, revidert januar 2018