Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Forening

Studenthuset Banken

Banken er et populært sted for studenter hvor du kan se fotballkamper, være med på filmkvelder, quiz eller bare møtes over en kaffekopp. Banken eies og støttes av Sit, men studenter står for den daglige driften og aktivitetene på huset.

Følg Banken studenthus på Facebook

Sponsorstøtte

Sit støtter mange lag og foreninger som er av og for studentene.

Sit inngår hvert år sponsoravtaler med lag og foreninger for studenter. I 2017 deles det ut inntil 1, 5 millioner kroner til flere av disse i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Din forening kan søke støtte om den er tilknyttet NTNU i Ålesund, er drevet av studenter, og dens aktiviteter er rettet mot studenter i Ålesund. Det kan for eksempel dreie seg om organisasjoner som linjeforeninger, kulturelle grupper, foreninger for utenlandske studenter og idrettsforeninger.

Frist for å søke om sponsormidler er 1. mars og 1. oktober.

Søk sponsorstøtte

Søknadsbehandling

Kulturstyret, oppnevnt av Velferdstinget, behandler søknadene og innstiller til Sit. Ta gjerne kontakt med Kulturstyret på kulturstyret@velferdstinget.no i forkant av fristen om du har spørsmål.

Overføring av semesteravgiften

Omtrent 4,6 millioner kroner av semesteravgiften gis i støtte til studentorganisasjoner.