Medlemsvilkår og trivselsregler

Vi ønsker at du skal ha en god treningsopplevelse hos oss, og ber derfor alle om å ta hensyn til sine medtrenende og bidra til å skape et godt og sunt treningsmiljø. 

 • Som medlem plikter du deg til å holde deg orientert om, og følge de regler og instrukser som gjelder virksomheten våre anlegg.
 • Vi forbeholder oss retten til å utestenge personer som ikke følger reglene. Ved overtredelse kan vi si opp treningsavtalen din med øyeblikkelig virkning, uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift. 
 • Vi forbeholder oss retten til å justere åpningstider og tilgang til sentrene for å sikre god standard på renhold og drift, samt gjøre sesongbaserte tilpasninger. Ved spesielle tilfeller kan enkelte sentre holdes stengt i kortere perioder. 
 • All trening skjer på eget ansvar.
 • Her finner du generelle vilkår for medlemskap i Sit Trening

TRENING Regler og vilkår

Trening i koronatiden

Vi følger helsemyndighetenes råd, og håper at du også vil bidra i dugnaden ved å ta hensyn til retningslinjene for aktivitetene.

Treningsvettregler

Det er viktig for oss at du som medlem tar en aktiv rolle og bidrar til å skape et trygt og godt treningsmiljø. Vi oppfordrer deg til å ta ansvar og ivareta disse retningslinjene når du trener på et av våre treningssentre:

 • Ved hvert besøk skal du registrere kortet ditt i kortleseren i resepsjonsområdet, eller ved inngangsdøren. Du skal også vise frem bookingen din når du ankommer en av våre bemannede resepsjoner.
 • Vis hensyn til dine medtrenende! Hold 2 meters avstand til andre, både under høyintensitet- og lavintensitetstrening. 
 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk eller ikke er helt i form.
 • Vask hender grundig og ofte – både før, under og etter trening.
 • Rengjør flater og utstyr du har vært i kontakt med under treningen.
 • Bruk albuen eller papirlommetørkle når du hoster eller nyser.
 • Ha på rene treningsklær og gjerne ta med en ren håndduk når du skal trene.
 • Rengjør mobiltelefon, drikkeflaske og pulsklokke – både før og etter trening.
 • Unngå kroppskontakt med andre medlemmer som ikke er fra samme husstand som deg selv.

Smitteverntiltak på våre treningssentre

Din trygghet er viktigst for oss! Vi iverksetter en rekke smitteverntiltak for å kunne ivareta et trygt og smittefritt treningsmiljø:

 • Økt bemanning på våre treningssentre.
 • Forsterket renhold både i omfang og frekvens – med spesielt fokus på rengjøring av kontaktflater og treningsutstyr.
 • Hygienestasjoner med desinfeksjonsmiddel er plassert lett tilgjengelig ved inngangen og flere områder inne på sentrene.
 • Installert såpe og papirdispensere på alle tidligere drikkestasjoner, slik at de er tilgjengelige for håndvask.
 • Redusert antall deltakere på gruppetimer og i treningsarealet for å sikre tilstrekkelig plass og avstand.
 • Lengre pauser mellom gruppetimer for å sikre godt renhold av sal og utstyr brukt i timen.
 • Alle våre ansatte har gjennomført opplæring i nye smittevernsrutiner.
 • Vi tilrettelegger for god avstand mellom treningsstasjoner hvor aktivitet gjennomføres, med blant annet tydelige oppmerkinger på gulv.  

Booking av egentrening 

Nå må alle våre medlemmer booke treningstid for å trene i våre egentreningsarealer, samt vise frem bookingen sin når de ankommer våre bemannede treningssentre. Les mer om hvordan du kan booke egentreningstid, samt regler for booking. 

Medlemskap og adgang til sentrene

Hva innebærer det å være medlem?

Når du kjøper treningsmedlemskap hos oss, så får du adgang til alle våre treningssentre. 

Hvem kan trene hos oss?

 • Alle studenter som har betalt semesteravgift til en studentsamskipnad i Norge.
 • Ansatte ved utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet Sit, i tillegg til ansatte ved SINTEF.
 • Tidligere studenter som har hatt treningsmedlemskap hos oss foregående år/semester.
 • Samboer/ektefelle av student/ansatt med aktivt treningsmedlemskap hos oss. 

Hvor gammel må jeg være for å kunne trene hos dere?

 • Du må være fylt 16 år for å kunne kjøpe medlemskap hos oss.
 • Er du mellom 13-16 år kan du trene i følge med en voksen mot kjøp av ekstern dagsbillett. 

Hvordan får jeg tilgang til sentrene?

 • For å få tilgang til våre treningssentre må du ha et aktivt treningsmedlemskap hos oss, og registrere treningskortet/NTNU-kortet ditt i kortleseren ved hvert besøk.
 • Ansatte og studenter ved NTNU bruker sitt NTNU-kort, alle andre medlemmer får et eget Sit-treningskort.
 • Treningskortet må aktiveres ved første besøk på et bemannet treningssenter. Henvend deg til resepsjonisten når du kommer første gang.

Hva skjer hvis jeg låner bort treningskortet mitt?

 • Treningskortet er personlig og kan ikke brukes av andre. Hvis du låner bort treningskortet til andre vil medlemskapet ditt bli sperret i 14 dager. Skal du trene i løpet av den tiden så må du betale dagsbillett per gang. For å reaktivere medlemskapet etter endt periode må du betale et gebyr på 100 NOK.
 • Ved tap av eller skade på treningskortet, vil dette bli sperret og det blir utlevert et nytt mot et gebyr på 100 NOK. Har du NTNU-kort legger vi inn dette på nytt uten gebyr.

Jeg har glemt treningskortet mitt, kan jeg trene likevel?

 • Ja, hvis du har glemt treningskortet ditt så må du framvise gyldig legitimasjon til vår resepsjonist. Glemmer du kortet mer enn to ganger etter hverandre, så må du betale dagsbillett for å få adgang til sentrene.

Kan jeg få en prøvetime?

 • Nei, vi har ikke prøvetimer. Gjennom året har vi flere kampanjer med gratis trening. Ønsker du å teste treningstilbudet utenom disse kampanjene anbefaler vi deg å kjøpe dagsbillett til 100 NOK for studenter/ansatte og 150 NOK for andre. Henvend deg til en av våre bemannede resepsjoner hvis du ønsker dette.

Betaling av medlemskap

Hvor mye betaler jeg når jeg blir medlem?

Medlemskap med månedlig betalingsavtale

 • Velger du et medlemskap med månedlig betalingsavtale, så betaler du for de resterende dagene av innværende måned, hele neste måned og en innmeldingsavgift på 50kr når du kjøper medlemskapet.
 • Etter dette får du en faktura med et fast månedsbeløp med forfallsdato den 20., for treningen den neste kalendermåneden. 

Eksempel: du melder deg inn i midten av august. Du betaler da for resten av dagene i august + hele september + 50kr i innmelding. 20.september betaler du for treningen i hele oktober.  

 • Har du valgt det rimeligste medlemskapet med binding, så er medlemskap i ditt studiested idrettslag inkludert i prisen (gjelder for NTNU-studenter og ansatte, eller for studenter ved DMMH). Du vil da motta en faktura på 50kr ekstra hvert år, i januar måned. Denne kontingenten går direkte til idrettslagene til utdanningsinstitusjonene vi samarbeider med (NTNUI, DMMHI og NTNU BIL).
 • Merk! Hvis du ikke betaler kontingenten så vil medlemskapet ditt bli ført over til et medlemskap med høyere månedspris (e.g. våre medlemskap uten binding).

Forskuddsbetalte medlemskap

 • Ved et forskuddsbetalt medlemskap så betales hele beløpet for perioden i en transaksjon ved innmelding.

Hvordan betaler jeg for medlemskapet?

AvtaleGiro

 • Du betaler første avdraget ved innmelding. Har du norsk bankkonto og er over 18 år så tilbyr vi AvtaleGiro som betalingsmetode for dine kommende fakturaer.
 • Du kan når som helst melde deg inn, og senere godkjenne AvtaleGiro ved å trykke på knappen «Godkjenn AvtaleGiro»  inne på Min Side eller direkte i din nettbank.

Kontant forskuddsbetaling

 • Vi tilbyr 1 måned kontant forskuddsbetalte medlemskap for norske medlemmer. Internasjonale studenter har muligheten til å velge mellom 6 måneder og 1 måned kontant.
 • Ved et kontant forskuddsbetalt medlemskap betales hele beløpet for valgt periode i en transaksjon ved innmelding, og det gis ingen muligheter for refusjon eller frys av medlemskapet.

Hva er AvtaleGiro?

 • AvtaleGiro er en betalingsavtale mellom deg og din bank. Med AvtaleGiro trekkes du automatisk for medlemskapet hver måned fra din bankkonto. Forfallsdato er den 20. i hver måned.
 • For å betale via AvtaleGiro må du ha norsk bankkonto og være fylt 18 år.  

Hvordan oppretter jeg AvtaleGiro?

 • Den raskeste måten å opprette AvtaleGiro på er samtidig som du kjøper medlemskap, over nett. Ha bankID tilgjengelig, og husk å sette en høy nok trekkgrense. Vi anbefaler trekkgrense på 2-3000 kr, slik at du har mulighet til å legge til tilleggsprodukter senere uten å motta ekstra faktura for dette. Sit trekker kun avtalt månedsbeløp uansett.
 • Vil du opprette avtalen i etterkant, gjøres dette inne på Min Side og knappen «Godkjenn AvtaleGiro». Når du har lagt inn kontoopplysninger vil det ta ca. 3 dager før betalingsavtalen blir aktiv.
 • Du kan også opprette AvtaleGiro manuelt i din egen bank etter du har mottatt første faktura. Fyll inn KID-nummeret som er oppgitt på din faktura og Sit trenings kontonummer. Trenger du hjelp til å opprette AvtaleGiro, ta en kikk på banken din sin «ofte stilte spørsmål»-side eller ta kontakt med banken din for bistand.

Hva er kontonummeret til Sit trening?

 • Korrekt bankkonto for Sit trening finner du i fakturaen du har mottatt. Merk at en betaling må inneholde riktig KID-nummer for å bli tilknyttet dine fakturaer.

Hva er KID-nummeret mitt?

 • KID-nummeret ditt står oppgitt på din siste faktura. Hvis du ikke har avtalen eller faktura, henvend deg i en av våre resepsjoner eller send oss en e-post på [email protected]

Hvorfor får jeg faktura med fakturagebyr når jeg har opprettet AvtaleGiro?

 • Du har opprettet avtalen for tett opptil forfallsdato/trekkdato.
 • Vårt system oppdateres alle hverdager med siste status fra banksystemet, og AvtaleGiro-fullmakten må være godkjent ved fakturering som skjer 14 dager før forfall, for at du skal motta faktura som et AvtaleGiro-trekk.
 • Din AvtaleGiro må med andre ord være opprettet og aktiv senest 14 dager før forfallsdato. Forfallsdato er den 20., som innebærer at din AvtaleGiro må være aktiv senest den 6. for at banken skal kunne behandle dette som et AvtaleGiro-trekk. Det tar 2-3 dager fra du godkjenner avtalen til den blir aktiv.

Hvorfor er ikke AvtaleGiroen aktivert?

Du er selv ansvarlig for å inngå AvtaleGiro og påse at den er aktiv. Hvis du har gjort det, så kan det være flere årsaker til hvorfor AvtaleGiro ikke har blitt aktivert

 • Jeg opprettet AvtaleGiro nå nylig: det vil ta noen dager før AvtaleGiro blir aktivert.

 • Jeg opprettet en fast betalingsavtale istedenfor AvtaleGiro: en fast betalingsavtale er ikke det samme som AvtaleGiro. Ved å legge inn et fast trekk vil du bli fakturert via faktura, som inkluderer et fakturagebyr.

 • Det ligger allerede en AvtaleGiro i min nettbank (for eksempel hvis du har vært medlem tidligere): har du en AvtaleGiro med oss fra før, så vil ikke en ny avtale aktiveres før den gamle er slettet. OBS! Når du har slettet den gamle, så må du vente 2 dager før du kan opprette en ny, slik at ikke den gamle reaktiveres.

 • En annen står som eier av kontonummeret som jeg oppga: for at avtalen skal aktiveres er det kontoeier som må signere med sin bankID.

Jeg finner ikke min første faktura, hvor er den?

 • Faktura blir sendt til deg digitalt via Digipost. Har du ikke opprettet Digipost vil du motta fakturaen på e-posten du har oppgitt når du opprettet medlemskapet, eller som brevpost.

Jeg har byttet bank, hva gjør jeg med AvtaleGiroen?

 • Opprett en ny avtale i din nye bank. Den gamle avtalen vil da bli slettet og den nye avtalen blir gjeldene for ditt medlemsforhold.

Hva skjer med mitt medlemskap hvis jeg glemmer å betale?

 • Hvis du har en ubetalt faktura du ikke finner, vil du få en påminnelse på SMS 8 dager etter forfallsdato med alt av betalingsinformasjon.
 • Hvis faktura fortsatt står ubetalt 14 dager etter forfall vil vår betalingspartner Remind AS sende deg purring/inkassovarsel med et purregebyr. Denne kan betales i nettbank eller i portalen på www.remind.no. Her kan du betale med Vipps eller debet-kort.
 • Skulle du ha opparbeidet 5 utestående faktura vil vi se oss nødt til å avslutte ditt medlemskap.

Må jeg fornye AvtaleGiro-kontrakten min etter 12 måneder?

 • Nei, kontrakten fornyer seg automatisk én måned i gangen etter endt bindingstid dersom du ikke har søkt om oppsigelse av medlemskap.

Frys og oppsigelse av medlemskap

Hva er frys av medlemskap?

 • “Frys” betyr midlertidig stopp av treningsmedlemskap i en tidsbegrenset periode.
 • Medlemskapet kan kun fryses for hele måneder, fra dato til dato, for eksempel 15.juni til 15.juli. Medlemskapet kan fryses med startdato fra påfølgende dag eller lengre frem i tid.

Eksempel: du vil fryse medlemskapet ditt fra 10.04.2021 til 10.05.2021, og du varsler om dette dagen før: den 09.04.2021. Treningsmedlemskapet ditt blir da sperret innenfor datointervallet du har satt, og faktureringen blir forskjøvet med 1 måned. Den 09.04.2021 er allerede fakturaen og trekket opprettet for april måned, så du vil fremdeles bli trukket månedsbeløpet den 20.april som vanlig, men fakturaen for måneden etter vil bli forskjøvet.  

Hvordan fryser jeg medlemskapet mitt?

 • Frys av medlemskap kan gjøres ved å dra innom en av våre bemannede resepsjoner, eller ved å sende en e-post til [email protected].
 • Ønsker du hjelp på e-post må du regne med inntil fem arbeidsdager før medlemskapet blir fryst.

Hvor lenge kan jeg fryse medlemskapet mitt?

 • Hvis du har et medlemskap med bindingstid, så kan du fryse medlemskapet ditt inntil to (2) måneder det første året innenfor bindingstiden.
 • Merk at bindingstiden da blir flyttet like mange måneder frem som du fryser. Hvis du har et medlemskap uten bindingstid så kan du fryse medlemskapet ditt én (1) måned per kalenderår.

Kan jeg fryse medlemskapet mitt for en lengre periode?

 • Ja, du kan fryse medlemskapet ditt i opptil ett år ved gyldig grunn (e.g. i forbindelse med utveksling, utplassering, militæret eller ved å vise frem gyldig legeerklæring).
 • Send oss en e-post på [email protected] hvor du legger ved dokumentasjon på hvorfor du trenger å fryse medlemskapet i en lengre periode. Merk at det er kun mulig å fryse hele kalendermåneder.

Hvordan sier jeg opp medlemskapet mitt?

 • Du kan si opp medlemskapet ditt ved å sende e-post til [email protected] eller ved å møte opp på ett av våre bemannede treningssentre.

Hvor lenge varer oppsigelsestiden?

 • Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra påfølgende kalendermåned, uansett medlemskap.

Eksempel: dersom du sier opp i mai måned, må du også betale fakturaen for juni.

 • Dersom du har et medlemskap med bindingstid så må du være medlem i minimum 12 betalende måneder. Etter bindingstiden er ferdig løper medlemskapet til du selv sier opp.

Trivselsregler

Hygiene og renhold

 • Vask alltid av apparater etter bruk. Du finner sprayflasker og tørkepapir i alle våre lokaler.
 • Rydd alltid opp etter deg, og sett på plass utstyr du selv har brukt.
 • Bruk rene sko som ikke sverter. Trening i kun sokker er tillatt, men av hygieniske årsaker er det ikke lov å trene barføtt i treningsstudioene.
 • Vi oppfordrer brukere av treningsstudioene til å trene i t-skjorte som dekker mage og rygg. Ta gjerne med håndkle. Å trene i kun sports-BH eller bar overkropp er ikke tillatt.
 • Det er kun tillatt å bruke vannbasert håndballklister, eller sprayklister i idrettshallen.

Garderober og gjenglemt

 • Garderobeskapene er kun til dagbruk. Alle skap blir tømt hver kveld. Vi oppbevarer gjenglemt i resepsjonsområdet. 
 • Skapene låser du med hengelås eller treningskortet ditt (ved Gløshaugen idrettsbygg). 
 • Gjenglemt tøy tømmes hver fredag. Verdisaker oppbevares lengre, ta kontakt med resepsjonen på senteret dersom du savner noe.

Booking av egentrening, gruppetimer, squash, hall, mm.

Med aktivt medlemskap hos oss kan du booke gruppetimer, squash, hall eller en hall.

Her finner du informasjon om hvordan systemet fungerer, tidsfrister for booking og avbooking, venteliste, og hva som skjer om du ikke møter opp eller melder deg av for tett opptil tidspunktet.

Antidoping

Vi ønsker et trygt og rent treningsmiljø på våre treningssentre. Punktene under gjelder alle som kjøper medlemskap, dagsbillett eller besøker sentrene ifm. kampanjeperioder. 

Gjestetrening

Er du student og medlem hos oss? Da kan du trene gratis hos en rekke andre studentsamskipnader i Norge. Les mer om ordningen her.