Booking av timer

Idrett Slik booker du

Booke egentreningstid

 • Du kan booke egentreningstid tidligst fra klokken 21.00, 2 dager før timen starter.
 • Det er viktig at du ankommer innenfor tiden du har booket. Vil du trene lengre enn 45 minutter, book flere tidspunkt etter hverandre.
 • Ved ankomst: registrer kortet ditt i resepsjonen, da vil plassen din automatisk bli registrert.
 • Du trenger ikke registrere deg på bookingterminalen og vil ikke få en kvittering sånn som ved gruppetimer. Hvis du har glemt treningskortet ditt, henvend deg til resepsjonen.  
 • Du kan sette deg på venteliste dersom det er fullbooket. Hvis det blir ledig plass får du en SMS.
 • Husk å melde deg av minst 1 time før hvis du ikke kan trene likevel, slik at noen andre kan få plassen din.

Book egentreningstid her

Booke og bekrefte gruppetime

 • Du kan melde deg på timer 2 dager frem i tid. Bookingen for ny dag åpner kl 21.00.
 • Ved ankomst: registrer kortet ditt i resepsjonen og på bookingterminalen. Du får da en kvittering. Ta med denne til timen. 
 • Du må hente ut kvittering senest 5 minutter før timens oppstart. Etter dette mister du plassen din og får en "ikke møtt"-prikk.
 • Du kan sette deg på venteliste dersom timen allerede er fullbooket. Hvis det blir ledig plass får du en SMS. 

Book gruppetime her.

Avmelding gruppetime

 • Avmelding må gjøres senest 60 min før timen skal starte.
 • Skjer avmeldingen mindre enn 60 min før timestart får du en prikk.
 • Dette gjelder også dersom du står på venteliste.

Venteliste gruppetime

 • Ved fullbooket time kan du sette deg på venteliste. Hvis det blir ledig plass får du en SMS.
 • Ønsker du å melde deg av ventelista, er det 60-minuttersregelen som gjelder her også. 
 • Dersom du ikke får SMS om ledig plass, men fortsatt ønsker å stå på venteliste må du møte opp på senteret senest 15 min før timen starter og registrere kortet ditt i bookingterminalen, for å beholde ventelisteplassen. 
 • Når det er 5 minutter igjen til timestart vil resterende plasser bli frigjort.

"Ikke møtt" - prikksystem for gruppetime

 • Hvis du booker plass på time, men ikke møter opp eller glemmer å registrere deg, får du en "ikke møtt"-prikk.
 • Får du 3 prikker i løpet av 30 dager, vil du bli utestengt fra nettbookingsystemet inntil første prikk er eldre enn 30 dager.
 • Blir du utestengt kan du fortsatt booke deg på timer via terminalene i resepsjonene eller hos resepsjonisten.
 • Samme regler gjelder for squash og hallbooking. 

Booke treningsveiledning

 • Du kan booke 2 veiledningstimer per semester. 
 • Bookingen er åpen 14 dager frem i tid.
 • Husk å registrere deg som møtt ved ankomst, anten i resepsjonen eller på bookingterminalen.
 • Avmelding må skje senest 60 minutter før timestart. 

Booke hall

 • Hallene er gratis å booke.
 • Det er mulig å reservere fra kl 21.00 to dager i forveien.
 • Maks 3 halvtimer pr dag pr medlem.
 • Avbestilling må skje senest 60  min før timen starter, ellers får du en prikk. 
 • Får du 3 prikker innenfor 30 dager, blir du utestengt fra nettbooking til eldste prikk er eldre enn 30 dager. Blir man utestengt fra bookingsystemet kan man fortsatt booke seg på timer via resepsjonen på Dragvoll.
 • Registrering og betaling må skje i resepsjonen senest 5 min før timen starter. Om man ikke møter opp kan tiden tildeles andre. 
 • Alle som skal inn må ha medlemskap hos Sit, eller betale dagbillett.

Book hall her. 

Booke squash

 • Leie av squashbane koster kr 25 per 30 min for både medlemmer og eksterne. Dette betales på senteret. 
 • Det er mulig å reservere fra kl 21.00 to dager i forveien.
 • Maks 3 halvtimer pr dag pr medlem.
 • Avbestilling må skje senest 60  min før timen starter, ellers får du en prikk. 
 • Får du 3 prikker innenfor 30 dager, blir du utestengt fra nettbooking til eldste prikk er eldre enn 30 dager. Blir man utestengt fra bookingsystemet kan man fortsatt booke seg på timer via resepsjonen på Dragvoll.
 • Registrering og betaling må skje i resepsjonen senest 5 min før timen starter. Om man ikke møter opp kan tiden tildeles andre. 
 • Alle som spiller må ha medlemskap hos Sit, eller betale dagbillett til senteret.

Book squash her. 

​ 

Gå til gruppetimer

Gå til egentrening